Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Oppfølging etter ikke-dødelig overdose

En person som har overlevd en overdose, bør aldri etterlates alene, men følges opp av helsetjenesten. En ikke-dødelig overdose er en sterk indikator på en senere overdose, som igjen kan være dødelig.

«Ambulansepersonell bør ikke etterlate personen alene. Oppfølging etter en livstruende overdose bør som hovedregel vare i minst to timer.» jf. anbefaling i Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler. Dette er i tråd med Verdens helseorganisasjon sin anbefaling på dette området.

Om oppfølging av pasienter etter ikke-dødelig overdose konkluderte Helsedirektoratet i et brev til Arendal kommune  (se neste tema «Juridiske problemstillinger i overdoseforebygging utfordringer») at en pasient som er vekket opp fra en overdose:

  • vil fortsatt være i akutt fare for en ny mulig dødelig overdose
  • bør overvåkes minimum to timer
  • bør enten tas med til et akuttmottak, eller følges opp av en kompetent tjeneste, f.eks. et eget helseteam i kommunen.

Eksempler på observasjonsskjema og oppfølgingssamtale fra pilotkommunene

Ofte er en overdose et uttrykk for en håpløs livssituasjon. Ved siden av medisinsk observasjon vil den som har hatt en overdose, ha behov for samtaler om endring og å finne håp i situasjonen.

Pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelig overdose

Helsedirektoratet vil i løpet av 2019 utvikle et pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelig overdose. Etter planen skal pakkeforløpet tre i kraft medio 2020.

Siste faglige endring: 29. mars 2019