Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Juridiske problemstillinger i det overdoseforebyggende arbeidet

God kjennskap til lovverket åpner for effektiv felles innsats i det overdoseforebyggende arbeidet, både på individ- og systemnivå. 

Bruk av samtykke

Lovverket setter begrensninger når det gjelder utveksling av pasientinformasjon. Særlig viktig er taushetsbestemmelsene. På individnivå er samtykke fra pasienten det viktigste redskapet for å gi god helsetjeneste, også etter overdose. Samtykke fra bruker åpner for utveksling av erfaringer mellom ulike aktører som brukeren har kontakt med.

Se eksempel:

Rutinemessig utveksling av helseopplysninger

Arendal kommune ønsket å etablere rutiner mellom AMK og kommunen etter ikke-dødelige overdoser. Kommunen ba i denne forbindelse Helsedirektoratet vurdere muligheten for rutinemessig utveksling av helseopplysninger. Helsedirektoratet åpner i sitt svar for en slik rutine:

«Etter Helsedirektoratets vurdering vil en pasient som er vekket opp fra overdose av ambulansetjenesten fortsatt være i akutt fare for en ny mulig dødelig overdose og bør overvåkes minimum to timer slik Verdens helseorganisasjon anbefaler. I en slik situasjon bør pasienten enten tas med til et akuttmottak, eller følges opp av et kompetent organ i kommunen, f.eks. et overdoseteam.

Dersom AMK velger å kontakte et overdoseteam i kommunen for å sikre pasienten fortsatt øyeblikkelig hjelp der det er behov for det, vil relevante og nødvendige opplysninger kunne gis til samarbeidende helsepersonell i overdoseteamet i kommunen etter helsepersonelloven § 25.»

Du kan lese hele svaret fra Helsedirektoratet til Arendal kommune her (PDF). Se også forrige tema «Oppfølging etter ikke-dødelig overdose»

Siste faglige endring: 29. mars 2019