Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Nasjonal overdosestrategi

Overdoseforebyggende arbeid er tiltak spisset mot å redde liv og begrense helseskader. Dette arbeidet må ses i sammenheng med andre innsatser på helse- og velferdsområdet rettet mot mennesker som har rusmiddelproblemer. 

Alle kommuner med overdoseutfordringer er målgruppe for de faglige rådene. Disse kommunene bør sette i verk tiltak for å forebygge overdoser og overdosedødsfall. 

For å videreføre det overdoseforebyggende arbeidet etter Nasjonal overdosestrategi 2014–2017, vedtok Stortinget en ny overdosestrategi for 2019–2022.

De faglige rådene bygger på arbeidet i pilotkommunene i den første overdosestrategien, gir eksempler på erfaringer fra disse og oppdateres jevnlig. Rådene handler i hovedsak om illegale rusmidler.

Siste faglige endring: 29. mars 2019