Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Introduksjon

Statens barnehus er et helhetlig tilbud til barn og unge som kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, og det foreligger en politianmeldelse.

Det er utarbeidet Felles retningslinjer for Statens barnehus (PDF), utgitt av Politidirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet.

Statens barnehus skal som del av sin virksomhet tilrettelegge for at det kan gjennomføres medisinske undersøkelser der. De regionale helseforetakene har ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsene. Dette gjelder både oppdrag fra påtalemyndigheten om klinisk rettsmedisinske undersøkelser og øvrige medisinske undersøkelser.

Faglige råd for medisinske undersøkelser ved barnehusene er rettet både til helseforetak og til helsepersonell som gjennomfører undersøkelsene, og knytter seg i hovedsak til undersøkelse av barn og unge. Tilbudet omfatter også voksne med en psykisk utviklingshemming, og rådene vil være aktuelle også for disse undersøkelsene. Rådene supplerer felles retningslinjer, og skal bidra til et likeverdig nasjonalt tilbud om medisinske undersøkelser av god kvalitet i barnehusene.

Siste faglige endring: 28. mars 2019