Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Helsepersonell fra helseforetaket bør sikre at barnet får videre nødvendig helsemessig oppfølging

Ved avsluttet medisinsk undersøkelse bør det gjøres en vurdering hvilket behov det enkelte barn har for videre helsehjelp. Helsepersonell fra helseforetaket som gjennomførte den sosialpediatriske undersøkelsen bør sørge for at barnet, ved behov, henvises til relevante helsetjenester for oppfølging utenfor barnehuset.

De som skal ivareta oppfølgingen av barnet utenfor barnehuset bør sikres tilstrekkelig informasjon om barnet og barnets situasjon for å kunne gi adekvat oppfølging.

Helsepersonelloven § 45c (1) (lovdata.no) regulerer utarbeidelse og oversendelse av epikrise etter behandling i helseinstitusjon, ved poliklinikk eller hos spesialist. Tilbudet om medisinske undersøkelser ved barnehusene er spesialisthelsetjeneste, og vil omfattes av bestemmelsen. I de tilfeller det er foretatt en medisinsk undersøkelse på barnehuset som gir funn som tilsier at barnet er i behov av videre helsehjelp, åpner bestemmelse for at epikrise kan sendes til det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi barnet forsvarlig oppfølging, og til barnets fastlege. Hvilke opplysninger epikrisen skal inneholde må vurderes konkret, i forhold til hvilken oppfølging som er nødvendig. Epikrisen kan også inneholde faglige råd for videre oppfølging. I praksis vil det være tilstrekkelig med en enkel epikrise hvor det fremgår at barnet har gjennomført en medisinsk undersøkelse ved barnehuset.

For barn i førskolealder, som fortsatt følges av helsestasjonen 0–5 år, er helsestasjonen og fastlegen aktuelle oppfølgingsinstanser. For barn i skolealder er aktuelle mottakere skolehelsetjenesten og fastlegen.

Referanser

  1. Helsepersonelloven § 45 c (lovdata)

Siste faglige endring: 28. mars 2019