Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Helseforetakets virksomhet i barnehuset må inngå som del av helseforetakets styringssystem

Det vises til Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og omtalen av forskriftens § 3, om ansvar for styringssystem (1,2):

«Den som har det overordnede ansvaret ved helseforetaket skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette.»

Dette kravet omfatter også helseforetakets virksomhet ved barnehusene.

De medisinske undersøkelsene som tilbys og ytes i Statens barnehus skal være forsvarlige, og det forutsettes derfor at helseforetakene tilrettelegger tjenestene slik at personell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

Gjennom gode styringssystemer kan helseforetakene planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at den samsvarer med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen.

Referanser

  1. Forskrift ledelse og kvalitetsforbedring (lovdata.no)
  2. Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, IS-2220/2018, Helsedirektoratet
     

Siste faglige endring: 28. mars 2019