Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Den medisinske undersøkelsen bør gjennomføres av helsepersonell med kompetanse i sosialpediatri

For å gjøre riktig tolkning av funn og symptomer i en sosialpediatrisk undersøkelse av barn og unge kreves høy kompetanse om barnekroppen og barnesykdommer.

Helsepersonell fra helseforetaket som utfører medisinske undersøkelser i barnehuset bør være lege og sykepleier. Legen bør være barnelege/pediater med tilleggskompetanse i sosialpediatri, som er et fagfelt innen pediatri.

Lege i spesialisering i pediatri og barneleger som har påbegynt opplæring i sosialpediatri, har kompetanse til å gjennomføre medisinske undersøkelser i Statens barnehus, under veiledning av barnelege med tilleggskompetanse i sosialpediatri.

Sykepleier bør ha videreutdanning i barnesykepleie og tilleggskompetanse i sosialpediatri.

Legen og sykepleier som gjennomfører undersøkelsene bør også ha god forståelse for og kjennskap til rettsmedisinske prinsipper og prosedyrer.

Tilbudet ved barnehuset omfatter også voksne med en psykisk utviklingshemming. Psykisk utviklingshemmede under 18 år bør undersøkes av barnelege, mens de over 18 år bør undersøkes av lege som har erfaring med voksne psykisk utviklingshemmede innen voksenhabiliteringen.

Praktisk informasjon

Kompetanse innen sosialpediatri, for både lege og sykepleier, omfatter blant annet

 • Sykdommer der barnet/ungdommens situasjon i samfunnet (oppvekstsvilkår, barnehage, skole og fritidsaktiviteter) er medvirkende årsak.
 • Kunnskap om risikofaktorer for forekomst av vold, overgrep og omsorgssvikt i en familie
 • Grunnleggende teoretisk kunnskap om vurdering av symptombildet / «red flags» hos barn som utsettes for vold/omsorgssvikt/overgrep
 • Kunnskap om langtidsutsikter for de utsatte barna
 • Kunnskap om gjeldende lovverk for samhandling mellom de involverte etater i saker som omhandler vold/overgrep/omsorgssvikt overfor barn
 • Kunnskap om tilgjengelige oppfølgingstilbud
 • Klinisk undersøkelse inkludert kommunikasjon med barn utsatte for vold/overgrep
 • Kunnskap om ulike skader og lokalisasjon av skader
 • Ulike skademekanismer
 • Foto- og videodokumentasjon
 • Rettsmedisinske vurderinger og utarbeidelse av rettsmedisinske rapporter

Relevante kurs:

 • Kurs i sosialmedisin (NBF)
 • Kurs i strafferett og straffeprosess (B-kurs), Den rettsmedisinske kommisjon)
 • Andre spesialistkurs. Barnemishandling og seksuelle overgrep (UiB) og andre kurs om tema vold og overgrep.
 • E-læring: Vold i nære relasjoner (Nasjonalt kompetansesenter for legevakt medisin, UiB)

I tillegg vil helsepersonellet ha nytte av:

 • Opplæring og supervisjon ved regionalavdeling eller i utlandet (3-6 måneder)
 • Klinisk erfaring i sosialpediatri under veiledning av erfaren sosialpediater
 • Klinisk virksomhet med minst 50 sosialpediatriske saker i året
 • Deltakelse i nasjonale nettverk
 • Mulighet for systematiske fagfellevurderinger - lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Deltakelse på internasjonale konferanser og seminarer

Referanser

 1. Politidirektoratet, Barne, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet (2016) Felles retningslinjer for Statens Barnehus (PDF)
 2. Gilbert R, Kemp A, Thoburn J, Sidebotham P, Radford L, Glaser D, et al. (2009) Recognising and responding to child maltreatment. Lancet. 2009 Jan 10;373(9658):167-80.
 3. The American Board of Pediatrics, Eligibility Criteria for Certification in Child Abuse Pediatrics: https://www.abp.org/content/child-abuse-pediatrics-certification (24.10.18)

Siste faglige endring: 28. mars 2019