Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Helsepersonell må informere pasienter om at de kan bli smittet av hepatitt C på nytt etter gjennomført behandling

Gjennomgått infeksjon med hepatitt C gir ikke beskyttende immunitet. Pasienter som har vært smittet med hepatitt C og som er blitt virusfrie, enten spontant eller etter behandling, risikerer å bli smittet på nytt hvis de fortsetter med risikoatferd eller på annen måte blir eksponert for smitte. De vil også bli smittsomme for andre. 

Praktisk

Risikoen for reinfeksjon blant injiserende rusmiddelbrukere kan reduseres ved ikke å dele injeksjonsutstyr. Dette lykkes best gjennom skadeforebyggende tiltak som god tilgang til sterilt brukerutstyr, LAR-behandling og god rusbehandling.

Personer som etter behandling fortsetter med risikoatferd, bør anbefales å gå til halvårlig eller årlig kontroll med undersøkelse for HCV-RNA.  Hvis det påvises reinfeksjon bør de tilbys ny behandling så snart som mulig, både av hensyn til egen helse og for å unngå å smitte andre.

Begrunnelse

Personer som fortsetter å injisere rusmidler etter vellykket behandling for hepatitt C har 4–6 prosent risiko for reinfeksjon per år. Pasienter i LAR har noe lavere risiko enn pasienter utenfor LAR. Reinfeksjoner må forventes ved hepatitt C-behandling hos pasienter med risikoatferd og fenomenet bør anerkjennes uten stigma. Nøkkelen til å dempe omfanget av problemet består i rask oppskalering av behandling på populasjonsnivå (for å redusere prevalens og smittepress) i kombinasjon med tiltak på individnivå (god skadereduksjon og effektiv deteksjon og rebehandling av evt. reinfeksjoner). Når prevalensen av hepatitt C blant sprøytebrukere reduseres, vil også risikoen for reinfeksjon synke.

Referanser

  • Helse- og omsorgsdepartementet: Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023 https://www.regjeringen.no/contentassets/0a7db35f049c46e8b368ad9751f0c870/nasjonal-strategi-mot-hepatitter.pdf 
  • Midgard H, Bjoro B, Maeland A et al., Hepatitis C reinfection after sustained virological response. J Hepatol, 2016. 64: p. 1020-1026.
  • Simmons B, Saleem J, Hill A et al., Risk of Late Relapse or Reinfection With Hepatitis C Virus After Achieving a Sustained Virological Response: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Infect Dis, 2016. 62(6): p. 683-94.
  • Midgard H, Weir A, Palmateer N et al., HCV epidemiology in high-risk groups and the risk of reinfection. J Hepatol, 2016. 65(1 Suppl): p. S33-45.
  • Hajarizadeh B, Cunningham E, Valerio H, et al. Risk of hepatitis C reinfection following successful therapy among people who inject drugs: A systematic review and meta-analysis. The International Liver Congress 2019, Vienna, Austria, 2019.
  • Midgard H, Ulstein K, Backe Ø et al., The hepatitis C cascade of care and treatment outcomes among people who inject drugs in a Norwegian low-threshold setting: A real life experience. The International Liver Congress 2019, Vienna, Austria, 2019

Siste faglige endring: 05. april 2019