1. Etablere, utforme og implementere rusmiddelpolicy tilpasset arbeidsplassen

Disse rådene gir veiledning om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Rådene er spesielt tilpasset arbeidsplasser i offentlig sektor (og var derfor omtalt med forkortelsen RusOff), men kan også benyttes av andre sektorer.

En rusmiddelpolicy er et effektivt verktøy for å forebygge risikofylt rusmiddelbruk blant arbeidstakere. Dette kan bidra til:

  • Sikkerhet og kvalitet i tjenester og tilbud til befolkningen
  • Trygge og inkluderende arbeidsmiljøer
  • Styrking av  virksomhetens omdømme
  • Reduksjon i sykefravær og nedsatt yteevne på jobb grunnet rusmiddelbruk
  • Forebygging av rusmiddelproblemer blant ansatte
  • Forebygging av utstøting gjennom å fange opp ansatte med risikofylt rusmiddelbruk før det utvikler seg til et problem

Regulering av alkoholbruk i jobbsammenheng har stor oppslutning blant norske arbeidstakere. En befolkningsundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet viser at mer enn 9 av 10 (95 %) ønsker retningslinjer for alkoholbruk i arbeidstiden, og nær 7 av 10  ønsker retningslinjer for alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner utenom ordinær arbeidstid.  8 av 10 (83 %)  mener at arbeidsplassen bør ha ordninger for ansatte med problemer knyttet til alkoholbruk (Moan og Halkjelsvik 2016).

Sist faglig oppdatert: 11. april 2019