Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft – Pasientinformasjon