Utredning ved mistanke om sarkom – Pasientinformasjon