Utredning ved mistanke om nevroendokrine svulster – Pasientinformasjon