Utredning ved mistanke om metastaser med ukjent utgangspunkt – Pasientinformasjon