Utredning ved mistanke om galleveiskreft – Pasientinformasjon