Utredning ved mistanke om galleveiskreft – Pasientinformasjon

Utredning ved mistanke om galleveiskreft – Pasientinformasjon

Utredning ved mistanke om galleveiskreft – Pasientinformasjon

Først publisert: 01.09.2015 Sist faglig oppdatert: 01.09.2015

Først publisert: 01.09.2015 Sist faglig oppdatert: 01.09.2015