Til deg som har fått strålebehandling for lymfekreft – Viktig informasjon om oppfølging og forebygging av mulige seneffekter