Informasjon om helse- og omsorgstjenester i Kommunalt pasient- og brukerregister – Fra IPLOS til KPR

Informasjon om helse- og omsorgstjenester i Kommunalt pasient- og brukerregister – Fra IPLOS til KPR

Informasjon om helse- og omsorgstjenester i Kommunalt pasient- og brukerregister – Fra IPLOS til KPR

Først publisert: 18.12.2017 Sist faglig oppdatert: 18.12.2017