Alle publikasjoner

Utviklingen i norsk kosthold 2011

Forside av publikasjonen:  Utviklingen i norsk kosthold 2011-Langversjonen
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Nasjonalt folkehelsearbeid
    År:2011Antall sider:82
  • IS-nummer: IS-1943
De nyeste tallene om matvareforbruk og kostens næringsinnhold presenteres i rapporten Utviklingen i norsk kosthold 2011. Rapporten gis ut hvert år av Helsedirektoratet.
Det har over lang tid skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet. Forbruket av grønnsaker og frukt har økt betydelig over tid og forbruket av sukker har minsket de siste ti årene. Fra midten av 1970-årene til begynnelsen av 1990-tallet minsket kostens fettinnhold. Kostens fettsyresammensetning endret seg i ønsket retning ved at innholdet av mettede fettsyrer og transfettsyrer minsket. I de senere år har imidlertid nedgangen i kostens innhold av mettede fettsyrer stoppet opp og økt igjen. Dødeligheten av hjerteinfarkt er redusert med omkring 70 prosent blant dem under 70 år siden 1970, mens forekomsten av kreft, fedme og type 2-diabetes fortsetter å øke.​