Alle publikasjoner

Utviklingen i norsk kosthold 2006 - Matforsyningsstatistikk og forbruksundersøkelser

Forsiden av publikasjon: Utviklingen i norsk kosthold 2006 - Matforsyningsstatistikk og forbruksundersøkelser
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:nasjonalt folkehelsearbeid
    År:2006Antall sider:103
  • IS-nummer: IS-1407
I rapporten presenteres de nyeste tallene vedrørende matvareforbruk og kostens næringsinnhold basert på norsk matforsyning til og med 2005.