Alle publikasjoner

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Forsiden av publikasjon: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: Nasjonale faglige retningslinjerUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Lokalt folkehelsearbeid
    År:2007Antall sider:14
  • IS-nummer: IS-1484
Målgruppe: Barnehage
​Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. Dette gjelder enten den er medbrakt eller servert. ​​​
Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barns kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas matvaner, kosthold og helse. Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med hjemmene.

Dette heftet inneholder helsemyndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Retningslinjene er utformet som korte og konkrete punkter, med utfyllende informasjon til hvert punkt. Punkt 1-8 er om måltider og punkt 9-15 er om mat og drikke. Retningslinjene bygger på gjeldende anbefalinger for ernæring. Kunnskapsgrunnlaget er gitt bakerst i heftet.