Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Eksempler

Lokale reaksjoner

Nerveskade/-irritasjon

Ung mann

Førstegangsblodgiver kontakter blodbanken 3 dager etter blodgivning og forteller at han har kjent smerter og elektriske støt i armen siden han ga blod. Han ble bedt om å kontakte oss igjen dersom plagene ikke forsvinner. Noen dager senere ringer giver igjen og forteller at plagene har vedvart. Giver får beskjed om at han kan møte opp i blodbanken og få en vurdering av blodbanklege. Lege henviser giver til nevrolog.

2 måneder etter hendelsen snakker u.t. med giver. Han forteller at han har vært hos nevrolog, som har fortalt at det er en irritasjon av nerven, og det forventes at plagene skal gå over av seg selv etter noe tid. Giver ble bedt om å ta kontakt dersom plagene vedvarer etter 3 måneder. Giver forteller at han nå nesten er helt fin i armen, men han er fortsatt noe sensitiv ved berøring akkurat over innstikkstedet. Tidligere hadde han smerter, og kunne blant annet ikke ta pushups på grunn av at det ga smerter.

Giver kjente ubehag ved innstikk og da han klemte på ballen under tappingen, men siden han ikke hadde gitt blod før trodde han at det var normalt. Det ble ifølge giver ikke justert på nåla, og han fikk inntrykk av at tappingen ellers forløp normalt. Den ansatte som utførte tappingen kunne ikke erindre at det hadde skjedd noe spesielt under tappingen.

Giver ble ikke avregistrert

Kvinne

Blodgiver kom for å gi blod i dag og opplyste at hun etter siste givning (6 mnd siden) mista krafta i arma, og klarte ikke å holde en kaffekopp på 2 mnd.

Giver ga trombocyttaferese ved siste givning og ble uvel og besvimte på slutten av givningen, men det var ingen problem med stikket som hun husket. Har ikke varslet Blodbanken om dette, men har vært i kontakt med fastlegen som ba henne trene seg opp. Er mye bedre nå, men kjenner det fortsatt når hun strekker ut hånda.

Giver ble ikke avregistrert

Annen smerte arm

Mann

Erfaren blodgiver som har gitt blod tilsammen 10 ganger. Ved dette tilfellet var det en student under opplæring som kanylerte. I følge sykepleier som veiledet studenten stakk hun muligens litt dypt i åren. Umiddelbart ble det mistenkt arteriell punksjon pga rask flow og lys farge på blodet. Tappingen ble avsluttet umiddelbart og stikkstedet komprimert i 15 min. Puls i aktuell arm ble kontrollert x 2. Giver ble i BB 1 time for observasjon.

En uke etter hendelsen kontaktet giver BB pga vedvarende smerter i armen. Giver ble informert om at en lege i BB ville kontakte ham. Ca 3 uker senere ringer u.t til giveren, han forteller da at han ikke ble kontaktet av lege. Smertene forsvant gradvis av seg selv, og armen er nå helt fin igjen. Han fikk et stort hematom som dekket ca 3/4 av armen, og som nok var årsaken til smertene. Giveren hadde ingen sensibilitetstap eller kraftløshet. U.t kontaktet lege etter å ha snakket med giver. Giver kan gi igjen etter 3 mdr, men skal ikke gi fra den samme armen de neste 2 tappingene.

Giver ble ikke avregistrert

Annen lokal reaksjon

Kvinne

Ukomplisert stikk ved blodgiving. Etter knapt ett minutt ble det bemerket lyserødt blod, forenlig med arteriepunksjon. Nålen ble tatt ut og det ble komprimert godt over stikkstedet. Ukomplisert forløp, bare lite hematom uten smerte.

Etter hendelsen opplyste giveren at det samme hadde skjedd ved vanlig blodprøvetaking, uten at hun hadde informert om dette tidligere. Sannsynligvis skyldes hendelsen anatomiske forhold i fossa cubiti dext., og vi har lagt inn at hun ikke skal stikkes i høyre arm - der hun denne gang ble stukket.

Giver ble ikke avregistrert

Ung mann

Under tapping av plasmaaferese. Venstre arm. Ukomplisert venepunksjon, godt egnet vene. Etter omtrent 15 minutter startet varsler fra aferesemaskinen om lavt inntakstrykk, og etter hvert også høyt returtrykk. Etter noen varsler og diverse forsøk på å flytte tapen, vri litt forsiktig på armen, be giver om å klemme mer på ballen med mer valgte jeg å avslutte tappingen på mistanke om infiltrasjon. Det var planlagt å tappe på 46 minutter. Avsluttet tappingen etter 22 minutter og fikk 217 mL plasmaprodukt.

Giver oppga hele tiden at det ikke var ubehag rundt nålen, og jeg kunne ikke se eller kjenne tydelig hevelse. Det var en diffus bul på innsiden av armen nedenfor innstikkstedet, men denne var ikke så enkel å bedømme. Armen på andre siden ser noenlunde tilsvarende ut. Giveren fikk fullstendig retursyklus. Da nåla var ute og giveren holdt godt på stikkstedet, kjente/sa giveren at det var noe ømt. I tillegg kunne vi tydeligere se at det var en hevelse i mistenkt område. Giveren ble bedt om å komprimere stikkstedet godt og beholde komprimerende bandasje på utover dagen. Ga beskjed om at giveren må kontakte blodbanken dersom han får videre plager med armen. Mulig årsak Sannsynligvis en rift i bakveggen av åren, som det har lekket ut litt og litt returblod gjennom. Selv om jeg sa det var ukomplisert venepunksjon, var området noe utfordrende, jeg stakk i en åre som bulte ut over huden og derfor tenker jeg det kan være større fare for at jeg har sveipet borti bakveggen.

Ved undersøkelse 1 uke etter hendelsen hadde armen et hematom på 40x10 cm ut fra punksjonsstedet, betydelig hevelse i underarm og smerter. Ingen påvirkning av nerver. Per telefon avklart totalt 3 ukers varighet av skaden. Prosedyre for infiltrasjon sier at tapping skal stanses uten retursyklus, dette ble ikke utført.

Giver ble ikke avregistrert

Systemiske reaksjoner

​​​​​​​Synkope med eller uten traume

Ung kvinne

En drøy time etter tapping gikk hun opp tre etasjer på vei til jobb. Besvimte og slo hodet i gulvet. Fikk komme til undersøkelse ved Kjevekirurgisk avdeling der det også ble tatt røntgenbilde. Det ble konkludert med at tannstatus var tilfredsstillende uten sikre tegn til skade. Etter hjemkomst kjente hun seg uvel og kastet opp. Har vært hos fastlegen som sykemeldte henne ut uken. Har fortsatt smerter i ansiktet og føler seg noe redusert, samt føler at noen av tennene virker litt løse. Hun har tendens til ortostatisk hypotensjon anamnestisk, føler seg svimmel når hun reiser seg fort opp, men har aldri besvimt. Tidligere tappinger har vært helt ukompliserte.

Hun har hatt en senbesvimelse etter aktuell blodtapping komplisert av fall på ansiktet og en sannsynlig lettgradig commotio. Ved vedvarende symptomer eller behov for videre behandling tar hun kontakt med oss igjen, det kan være aktuelt at vi dekker utlegg til behandling. På bakgrunn av alvorlig forsinket reaksjon etter tapping avregistreres hun permanent som blodgiver.

Oppfølgingssamtale med avregistrert giver en uke etter blodgivning: Hun er nå så godt som restituert. Fortsatt litt øm i tennene, men har vært til tannlegen som har forespeilet henne normalisering.

Giver ble avregistrert

Ung kvinne

Erfaren blodgiver som ga blod for 26. gang. Det ble først stukket i den ene armen der det ble hematom etter kort tid, men prøvetakingsposen ble fylt. En annen ansatt ble tilkalt, og det ble foretatt et omstikk i den andre armen som var vellykket. Underveis under tappingen ble det oppdaget fargeforskjell i de to prøvetakingsposene, der blodet fra det første stikket var lysere enn ved det andre. På bakgrunn av dette ble det mistenkt at det ved det første stikket var stukket arterielt. Lege ble tilkalt for å vurdere. Giver ble uvel rett etter ferdig tappet og besvimte etter kort tid. Blodtrykksfall og kvalme. Lege var tilstede under hendelsen.

Giver ble ikke avregistrert

Kvinne

Giver ga blod kl. 07.45 , hun hadde spist frokost i forkant. Ingen problemer under oppholdet her. Hun hadde spist og drukket lite før hun kom til frisør på ettermiddagen. Der besvimte hun i stolen og var "borte" en kort stund. Hun ble kjørt hjem, og lå resten av kvelden på sofaen Dagen etter var hun i fin form igjen. Hun oppgir også at hun vanligvis har spist jern i forkant av blodgivning, noe hun ikke hadde gjort denne gangen. Mener selv det er lurt å gjøre.

Giver ble avregistrert.

​​​​​​​​​​​​​​Annen vasovagal reaksjon

Ung mann

Blodgiver ga blod for 5. gang. Tidligere blodgivinger har vært uproblematiske. På slutten av blodgivingen ble giver uvel, og tappingen ble avsluttet (435ml). Forut for blodgivingen var giver i normal form, men noe sliten etter en hard fjelltur dagen før. Rett før giver ble uvel hadde han spurt om blodet og hva det ble brukt til, noe han også fikk svar på. Giver ble uvel, tung i hodet, svimmel, kaldsvettet meget, så stjerner. Blodbankpersonalet hevet bena og la kald klut på pannen. Giver ble tungpustet og fikk stikninger og klem i brystet.

Vi tilkalte lege fra Medisinsk Biokjemi (som Blodbanken har avtale med). Lege palperte etter puls på håndledd og carotis, men puls lot seg ikke palpere, altså lavt blodtrykk. Pasienten var bevisst, men noe fjern, forsinkede korte svar på spørsmål, men orientert. På bakgrunn av akutte klemmende brystsmerter, tungpust og nærsynkope ble det trykket på «stans»-knappen for hjelp av akuttmed. Team.

I løpet av 20 minutter ble giver betydelig bedre, mindre gusten, mindre smerter. Han ble tatt med til akutt-mottak for observasjon, EKG, blodprøver. BT ble målt i Blodbanken etter giver var bedre; 135/80. EKG ble rapportert å være normal. Klc:6,2 og trc 244 før blodgiving. Hb før blodgiving: 13,5. Rett etter blodgiving: 13,2.

Giver ble avregistrert

Kvinne

Førstegangs blodgiving. Uproblematisk stikk. Giver var klar og opplagt helt til vi har tappet ca 440ml. Da sier giver at hun vil besvime. Tappingen ble avsluttet (448ml) og hun ble lagt bak med bena hevet, og kald klut på pannen. Etter ca 5 min hvile måler jeg BT. Armen er våt av svette. BT: 62/34 p40. Giver forteller at hun fortsatt er svimmel. Jeg ringer lege ved Sentrallaboratoriet (avtale med Blodbanken). Da sier giver at hun kjenner hun vil besvime, og hun begynner å få pusteproblemer, så jeg velger å trykke på akutt-knappen. Lege ved Sentrallaboratoriet er først på plass, men akutt-teamet kommer like etterpå. Usikkert om giver får pustebesvær pga engstelse eller om hun blir redd pga pustebesvær, men hun får fort kontroll på pusten når legene kommer til Blodbanken. På dette tidspunktet har vi også lagt henne enda lengre ned med hodet. Giveren begynner å føle seg bedre. Kontroll av BT (etter ca en halv time hvile) 96/61. Akutt-teamet trekker seg tilbake, mens lege ved Sentrallaboratoriet blir igjen. Giver får drikke og pepperkake og ligger ca en time i Blodbanken (gradvis mot normal sittestilling) før hun føler seg god nok til å kjøre hjem. Kontroll av BT (etter ca 1 time hvile): 108/69 p55.

Snakket med giver dagen etter: Den korte bilturen hjem gikk helt fint. Hun var ikke svimmel på ettermiddagen/kveld, men hun var sliten og "uggen". I dag følte hun seg helt fin.

Giver ble avregistrert

​​​​​​​​​​​​​​Citrat-reaksjon

Mann

Trombocyttgiving måtte avbrytes 15 minutt før fullført tid. (Det var estimert på maskina at tappingen skulle ta 69 minutt) Blodgiver fikk krampe i beina, deretter sterkt ubehag med synsforstyrrelser (så "snøfnugg") og smerter i brystet. Blodgiver brakk seg flere ganger. Besvimte ikke. Målt BT: 185/110 Ble hentet på båre og fraktet til mottak. I mottak ble det tatt EKG, ultralyd av hjertet, blodprøver og det ble utført en grundig sjekk. Blodgiver reiste hjem samme dag. Følte seg sliten samme kveld, men har ikke hatt symptomer etter dette.

Blodgiver har opplyst at han startet i ny jobb for 6 uker siden med stor arbeidsbelastning. Han hadde spist og drukket godt før blodgiving.

Giver ble ikke avregistrert

Kvinne

Etablert giver møter til tapping, litt stresset pga trafikkproblemer. Tidligere gitt blod 27 ggr, men dette er første gang hun skal tappe plasmaferese. Opplyser å ha spist og drukket bra (men ikke melk). Blodvolum 4245 ml, aferesemaskinen stilles for høsting av 600 ml plasma. Giver informeres om å melde fra hvis hun merker ubehag som for eksempel prikking i lepper, fingre eller annet ubehag.

Tapping foregår planmessig under overvåking. Flink til å drikke underveis. Under tredje (og siste planlagte) retur av blodlegemer, melder giver om prikking leppe/fingre, og får 500 mg Calcigran tyggetbl. Giver blir uvel, ser uklart/slørete. Stol endres til "sjokkposisjon". Giver får nok 1 tyggetbl Calcigran. Ønsker drikke. Litt bedring, deretter tilbakegang. Aferesen avsluttes . Giver mangler retur av 115 ml blodlegemer. Bt/ puls forsøkt målt x 3, apparatet melder ikke målbart. Giver taper ikke bevisstheten. Vakthavende LIS-lege medisin kontaktes. Imens får giver 1000 mg Calcigran tyggetbl. Lege ankommer og tar hånd om giver. Bt måles til 75/51 puls 60. Det er da gått 14 min. siden aferesen ble avsluttet. Legen går etter 5 min, da er Bt målt ytterligere 2 ganger (81/50 p:60, siste verdi 89/59 puls 67). Giver fortsetter å drikke, og bioingeniør måler Bt med jevne mellomrom. Stol heises gradvis til sittestilling. Siste BT før giver forlater blodbanken er 109/71 p:71. Det er gått 75 min etter avsluttet prosedyre og giver blir kjørt hjem.

Kontaktes dagen etterpå og er i god form, men hadde hatt hodepine kvelden etter hendelse. Mistenker kombinasjon av stress, spist kun 1 brødskive, men drukket mye, kanskje litt utrygg for det som var ukjent, da hun ikke hadde tappet aferese før. Dette var 3.tapping etter at antikoagulans ved plasmaferese ble endret fra CPD-A 4% til Na-citrat 4%. Den første merket litt citratføling som ble borte med Caligran tyggetbl. Den andre merket ingen ting. Etterpå har vi også tappet en giver uten anmerkning.

Giver ble ikke avregistrert

​​​​​​​​​​​​​​Andre systemiske bivirkninger

Ung kvinne

Giver som ga blod for andre gang. Selve tappingen gikk problemfritt, men da hun skulle reise seg og gå fikk hun et panikkanfall/angstanfall med hyperventilasjon og gråt. Fikk kald klut på pannen og satt i stolen i 15 min. Kom seg fint igjen. Giver fortalte at hun kjente litt hjertebank/pulsstigning da hun reiste seg raskt og at dette var en trigger for angst. Hun får ikke vanligvis angstanfall i.f.m høy puls, kan gå på trening etc. Hun har kjent PTSD og har hatt flere angstanfall siste tiden (inne i en dårligere periode). Forteller at hun har mange triggere for å få angstanfall f.eks bestemte lukter eller sanger samt å se noen som er lik et familiemedlem av utseende.

Hun synes det er uproblematisk å gi blod. Ønsker å gi blod videre. Har skrevet i OBS tekst at hun sitter litt lenge neste gang i.f.t å unngå evt. rask hjertebank når hun går. Konferert også med seksjonlege tappesak. Hun kan være giver videre.

Giver ikke avregistrert

Mann

Giveren ringer Blodbanken 8 måneder etter tappingen og forteller at han ble innlagt på sykehuset 3 uker etter tappingen pga infeksjon i armen og at han hadde hatt nyresvikt også. Det var hans andre tapping. Har vært innlagt i 2 døgn. Tappingen ble registrert som ukomplisert, men giver fortalte at de slet med å finne blodåren.

Innlagt med en cellulitt i høyre overekstremitet etter en venepunksjon for blodgivning. Fikk prehospital behandling med dicloxacillin, grunnet manglende effekt ble lagt inn for i.v. behandling. Ultralyd overekstremitet viste trombemateriale i de overflatiske venene, det var ikke holdepunkt for DVT. Han hadde en nyresvikt som man lurte på var ev. kronisk, kreatinin ved innkomst 141, han fikk væske og kreatinin låg egentlig stabilt ved utreise 148, tilsvarende GFR på 50 ml/min. Ble med epikrise henvist til nyrepoliklinikk. Har vært på nyrepoliklinikken 38 dager etter utskrivelse fra sykehuset. Vurdering: Normalisert nyrefunksjon. Ingen åpenbar holdepunkt for bakenforeliggende primær nyresykdom, man kan spekulere om det aktuelle var utløst av en interstitiell nefritt som kan være sekundært til bruk av dicloxacillin eller om det har vært rene prerenale forhold som utløste dette. Han hadde i tillegg brukt en del antiflogistika som også kan ha spilt en rolle. Han bør ikke bruke antiflogistika fremover. Uansett er situasjonen normalisert og det er ikke grunn til videre oppfølging fra nyreavdeling. Anbefalt å ta blod og urinprøve, måle BT 2 x i løpet av 2021 hos fastlege. Hvis det er stabilt og fredelig kan man sjekke hans blodprøve en gang årlig hos fastlege.

Giveren ble avregistrert.

Sist faglig oppdatert: 13. september 2023