Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Referanser

1. Solheim, Bjarte Gees: hemovigilans i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 3. februar 2021 fra https://sml.snl.no/hemovigilans

2. World Health Organization (2016). A guide to establishing a national haemovigilance system. ISBN 978 92 4 154984 4. Geneva, Switzerland, WHO Press.

3. Steinsvåg CT, Espinosa A, Flesland Ø. Overvåkning av blod i Norge - Troll. Rapport fra de ti første meldeår 2004-13. IS-2477 ISBN 978-82-8081-439-5 https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norge

4. Transfusjonsreaksjoner. Definisjoner etter anbefalinger fra ISBT-WP on haemovigilance (sist oppdatert med ny TACO-definisjon 2018). Norsk Hemovigilans 27.01.2020. https://www.helsedirektoratet.no/tema/blodgivning-og-transfusjonsmedisin/meld-uonsket-hendelse-blodgivning-og-blodtransfusjon-hemovigilans

5. Informasjon om årsrapportene fra hemovigilans fra 2004 til 2020, er tilgjengelige fra https://helsedirektoratet.no/rapporter/overvaking-av-blod-i-norge

6. Hoang T, Østgård TMT. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Statistikk for 2020. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Tilgjengelig fra:  https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/transfusjonsstatistikk

7. Steinsvåg CT, Dimoski T, Solheim BG, Flesland Ø. Transfusjonspraksis i Sørlandet sykehus. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 Oct 8;138(16). doi: 10.4045/tidsskr.17.1057. Print 2018 Oct 16

8. Flesland Ø, Sjøberg J. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Statistikk for 2013. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. ISSN 1502-7775. August 2014.

9. European Comission – Directorate- General for Health and Food Safety (2020). Summary of the 2019 annual reporting of serious adverse reactions and events for blood and blood components. Tilgjengelig fra:  https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-01/2019_sare_blood_summary_en_0.pdf

10. Common approach for definition of reportable serious adverse events and reactions as laid down in the Directive 2002/98/EC (the Blood Directive) and Commission directive 2005/61/EC Version 6.0 (2020). 

11. Helse-Bergen. Anafylaksiregisteret. Nettadresse: https://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/anafylaksiregisteret

12. S Narayan (Ed) D Poles et al. on behalf of the Serious Hazards of Transfusion (SHOT) Steering Group. The 2018 Annual SHOT Report (2019).

13. International Society of Blood Transfusion (2018). Transfusion-associated circulatory overload (TACO) Definition (2018). Tilgjengelig fra: https://www.aabb.org/docs/default-source/default-document-library/resources/taco-2018-definition.pdf?sfvrsn=e1bcfce4_0

Sist faglig oppdatert: 01. september 2021