2.4. Tidlige tegn på avhengighet

Av og til kan det være behov for å gjøre en grundigere vurdering av om pasienten har et skadelig forbruk og/eller har utviklet avhengighet av legemidler. Det finnes instrumenter for screening og diagnostikk. Enkelte instrumenter kan også bidra til å fastlegge om pasienten har et skadelig bruk av rusmidler, når det kommer spørsmål om legemidler det foreligger usikkerhet om bør rekvireres.

Her listes nyttige diagnostiske verktøy:

CAGE

CAGE er i utgangspunktet laget for pasienter med skadelig forbruk av alkohol, men kan brukes til en enkel screening også for annet skadelig bruk.

Ivar Skeies sjekkliste

Rekvirerning av vanedannende legemidler i allmennpraksis vil ofte gjøre fastlegen i tvil om han/hun handler riktig. Spesialist i allmennmedisin Ivar Skeie har utarbeidet en sjekkliste til bruk ved førstegangsrekvirering, annengangsrekvirering og langtidsrekvirering. Ivar Skeies sjekkliste se s. 36-38. (pdf)

BENDEP-SRQ-SV

Bendep-SRQ-SV (benzodiazepine dependence self rating questionnaire short version) er en kortversjon av et nederlandsk selvutfyllingsskjema som kan brukes for å kartlegge og følge benzodiazepin/z-hypnotikaavhengighet.

DUDIT

DUDIT (Drug Use Disorder Identification Test) er et screeninginstrument for å identifisere problemfylt bruk av illegale rusmidler, men kan også brukes på uheldig bruk av legemidler.

ICD-10 Avhengighet og skadelig bruk

Avhengighet og skadelig bruk er formelle diagnoser i vårt diagnosesystem ICD-10 (International Classification of Disease, version 10). Slike diagnoser kan man stille ved for eksempel å gjennomføre Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.). Dette intervjuet ligger ute i to versjoner på Helsebibliotekets nettsider: M.I.N.I. Vær oppmerksom på at det krever kursing å gjennomføre intervjuet optimalt.

Se også på Tidligintervensjon.no om utfordringer ved bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika til voksne og eldre.

Sist faglig oppdatert: 13. august 2018