KAPITTEL 2. 14
Rekvirering til egen praksis

Vanedannende legemidler kan rekvireres til bruk i egen praksis. Det er nødvendig å ha en god kvalitetssikring av slik rekvirering, oppbevaring og utlevering. Innkjøp og utleveringer må registreres. Som ledd i det enkelte legekontors internkontrollsystem bør det utarbeides interne rutiner som omhandler dette.

Først publisert: 12. desember 2015 Sist faglig oppdatert: 29. desember 2015