2.14. Rekvirering til egen praksis

Vanedannende legemidler kan rekvireres til bruk i egen praksis. Det er nødvendig å ha en god kvalitetssikring av slik rekvirering, oppbevaring og utlevering. Innkjøp og utleveringer må registreres. Som ledd i det enkelte legekontors internkontrollsystem bør det utarbeides interne rutiner som omhandler dette.

Sist faglig oppdatert: 29. desember 2015