2.18. Offshore – petroleumsarbeidere

For å arbeide offshore skal visse helsekrav være oppfylt. Disse framgår av Forskrift om helsekrav for personer til havs. Kravene er utdypet i Helsedirektoratets veileder til forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (IS-1879).

For å få helseerklæring må man ikke ha en skadelig bruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruke beroligende eller bedøvende midler som reduserer årvåkenhet og arbeidsevne (Helsedirektoratet, IS-1879).

Kravet er at det ikke må være bruk av legemidler som reduserer vedkommendes mulighet til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig og mestre en nødssituasjon og evakuering. Samme bestemmelse gjelder enten enten legemidlene er rekvirert av lege eller ervervet på annet vis. Legemidler som påvirker oppmerksomhet er spesielt omtalt i Helsedirektoratet, IS-1879.

Sist faglig oppdatert: 29. desember 2015