2.16.1. Kilder til informasjon om legemidler og graviditet og legemidler og amming

 

Nasjonalitet Nettsted Innhold
Norsk http://www.legemiddelhandboka.no Nettsiden til Norsk Legemiddelhåndbok med kapitlet Graviditet og Legemidler (G7) og Amming og legemidler (G8). Kapitlene gir en generell beskrivelse av legemiddelbehandling hos gravide og ammende og viser tabeller for legemidler og legemiddelgrupper sortert alfabetisk ut fra virkestoff/gruppenavn. Gratis og åpen.
  http://www.RELIS.no Nettsiden til Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS). Inneholder en søkbar database med tidligere besvarte spørsmål om legemidler og amming. Helsepersonell kan også stille spørsmål. Gratis og åpen.
  http://www.Tryggmammamedisin.no Et nettsted som administreres av RELIS og hvor gravide og ammende kan stille spørsmål anonymt
Svensk http://www.janusinfo.se Et svensk offentlig finansiert nettsted som gir informasjon om legemidler og amming sortert alfabetisk både på virkestoff og (svensk) handelsnavn. Gratis og åpen.
Britisk http://www.ukmicentral.nhs.uk/drugpreg/qrg.htm Nettsiden til UK Midland Information Service. Inneholder britiske legemiddelinformasjonssentres liste over legemiddelgrupper og risiko ved graviditet og amming.
Amerikansk https://www.nlm.nih.gov/toxnet/index.html Nettsiden til LactMed. Inneholder en søkbar database over legemidler og amming fra National Institute of Health i USA. Gratis og åpen.

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2015