3.2.2. Pasientbrev med forslag til nedtrapping av vanedannende legemidler

Pasientbrev er et godt tiltak for å bidra til at pasientene slutter med vanedannende legemidler (Mugunthan K et al, 2011).

Det finnes også gode erfaringer med å skive likelydende brev til pasienter, som man utfra journalsystemet finner at har et for høyt forbruk av vanedannende legemidler (Mouland G, 1997). Eksempel på brev til pasient om nedtrapping av vanedannende legemidler (DOC).

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2015