5.7. Trafikksikkerhet

Medisinen du bruker er merket med rød varseltrekant. Det betyr at tabletten kan gjøre deg trett og uoppmerksom – de nedsetter kjøreferdigheten. Veitrafikkloven pålegger deg å la være å kjøre bil når du er påvirket av trafikkfarlige legemidler.

Vær spesielt oppmerksom på at det kan ta lang tid før sovemedisiner og beroligende midler utskilles fra kroppen. Du kan derfor risikere å være påvirket morgenen etter at du har tatt dem. Det kan være at legen din tar opp denne problemstillingen med deg ved fornying av resept, dersom du overskrider dosegrensene i helsekravene til førerkortforskriften. Er du selv i tvil bør du ta dette opp med legen din. Kombinasjon med alkohol øker virkningen av tablettene. Dette er helt uforenlig med bilkjøring.

Ved for høyt forbruk av midler som påvirker kjøreevnen, har legen plikt til å melde fra.

Hvor lenge etter inntak er virkestoffet i kroppen?

Se veiledende tabell (oslo-universitetssykehus.no)

Sist faglig oppdatert: 12. desember 2015