5.1. Oppstart av benzodiazepiner

Du har fått resept på et benzodiazepin eller lignende medisin. Denne medisinen kan hjelpe deg å lindre plager i kortere perioder med betydelig stress eller søvnløshet. Denne medisinen er bare ment for bruk i kort tid. Ved langtidsbehandling kan man, bli avhengig av det. Hvor lang tid det er snakk om, varierer fra person til person, men som regel bør slike medisiner ikke brukes sammenhengende i mer enn 2–4 uker.

Din fastlege vil avtale med deg hvor lenge medisinen skal brukes. Du kan bli tilbudt en oppfølgingskonsultasjon i tilfelle du har behov for støtte, eller henvisning til annen behandling.

Å ta denne medisinen for mer enn 2–4 uker kan føre til problemer, som:

  • tilvenning, du får gradvis mindre effekt og til slutt forsvinner virkningen helt
  • vansker med å slutte med medisinen
  • bivirkninger som dårlig søvn, angst, uro, nedstemthet, muskelspenninger
  • nedsatt aktsomhet som kan øke sjanse for å havne i trafikkulykker og ulykker med arbeidsmaskiner
  • nedsatt balanse som kan øke sjansen for fall.

Spesielt om søvnproblemer

Langvarig behandling gir ofte forverring av søvnproblemer og kan gjøre det vanskelig å slutte med medisinen.

  • Prøv å bruke tablettene bare av og til.
  • Sov uten å ta en tablett en, to eller tre kvelder i uka.
  • Unngå koffeinholdige drikker som kaffe, te, Red Bull og kaffe om kvelden da de disse kan holde deg våken.
  • Unngå fysiske anstrengelser sent på kvelden.
  • Unngå alkohol når du bruker benzodiazepiner eller lignende medisiner.

Hvis du er behandlet for angst vil du også få medisin bare for en kort periode.

Ikke kjør eller påta deg ansvar for farlige maskiner mens du er under påvirkning av disse medisinene. Legen har også meldeplikt til Fylkesmannen ved brudd på førerkortbestemmelsene.

Det finnes råd om sovetabletter og hvordan du kan få en god natts søvn. Spør lege, farmasøyt eller sykepleier. Det finnes også litteratur og gode brosjyrer om dette hos Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer.

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2015