5.4. Bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

Du tilbys nå å prøve ut et opioid som er en sterkt smertestillende medisin som inneholder morfin eller et morfinlignende stoff. Denne medisinen skal gi god smertelindring og hjelpe deg til økt aktivitet, forbedret livskvalitet.

Hvis du etter en prøveperiode på 4-6 uker med opptrappende doser til avtalt nivå får god effekt, skal det bare være fastlegen som skriver ut reseptene som hentes ut på ett bestemt apotek.

Etter langvarig bruk skal medisindosen trappes ned i samråd med legen og avsluttes. Dette er aktuelt når medisinen ikke gir ønsket effekt eller plagsomme bivirkninger.

Virkning og dosering

Medisinen demper smerte ved å påvirke områder i hjernen. Dosen er forskjellig fra person til person og avhenger blant annet av hvor sterke smertene er, hvor gammel pasientens er og tidligere bruk av smertestillende midler. Noen pasienter får depottabletter, som frigir virkestoffet litt etter litt. Slike tabletter skal svelges hele og må ikke deles eller knuses.

Bivirkninger

Den vanligste bivirkningen av opioider er forstoppelse. Du bør snakke med legen om hva du kan gjøre for å hindre forstoppelse. En av ti pasienter opplever tretthet og kvalme, men disse plagene gir seg ofte etter kort tid. Medisinen kan også gi forstyrrelser i hormonbalansen med nedsatt seksuell funksjon og redusert seksuell lyst.

Morfin og morfinlignende medisiner kan skape avhengighet. Dette innebærer at en rask avslutning av behandlingen kan føre til abstinensplager som

  • rastløshet
  • angst
  • smerter i muskler og ledd
  • urolig søvn med marerittdrømmer
  • hjertebank
  • diaré
  • vondt i magen.

I noen tilfeller opptrer psykisk avhengighet, der man opplever et sug etter medisinen slik at det er vanskelig å avslutte behandlingen.

Forsiktighetsregler

Under oppstart av behandlingen og ved doseøkning må du ikke gjøre aktiviteter som krever skjerpet oppmerksomhet. Ved stabil dosering vil du og din fastlege vurdere om bilkjøring er mulig.

Graviditet og amming

Ved sterke smerter kan morfin og morfinlignende medisiner brukes kortvarig under graviditet og ved amming. Vurderingen bør imidlertid gjøres i samråd med legen din.

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2015