Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.5. Melde legemiddelbivirkninger

Helsepersonell som yter helsetjenester har plikt til å melde bivirkninger til Bivirkningsregisteret (Statens Legemiddelverk). Det er ikke nødvendig å innhente samtykke fra pasient. Mistenkte alvorlige, nye eller ukjente bivirkninger skal meldes ved mistanke om sammenheng med legemidlet. Både misbruk, feilbruk og overdoser faller inn under bivirkningsdefinisjonen.

Helsepersonell melder via Melde.no, en felles meldeportal for uønskede hendelser i helsetjenesten. Journalnotater, epikrise eller brev kan legges med som vedlegg. Dersom det ikke er mulig å melde elektronisk, kan papirskjema benyttes. 

Pasienter og pårørende kan melde bivirkninger via et eget meldeskjema.

Det er viktig for vurderingen av bivirkningen at meldingen inneholder så fullstendig informasjon som mulig om hendelsen, og relevante omstendigheter (se ovenfor).

Det er viktig å rapportere bivirkninger som toleranseutvikling, avhengighet og seponeringsproblemer, spesielt for legemidler der dette ikke er dokumentert enda, men også for de tradisjonelle vanedannende legemidlene som er omtalt i veilederen. Disse bivirkningene kommer også under den europeiske legemiddelmyndighetens definisjon av legemiddelovervåking.

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2015