4.5. Melde legemiddelbivirkninger

Mistenkte alvorlige, nye eller ukjente bivirkninger bør meldes. Både misbruk, feilbruk og overdoser faller inn under bivirkningsdefinisjonen.

  • Leger og tannleger har plikt til å melde alle mistenkte alvorlige, nye eller uventede bivirkninger ved bruk av legemidler.
  • Farmasøyter har ikke meldeplikt, men oppfordres til å rapportere.

Bivirkninger meldes ved å sende inn et meldeskjema og/eller ved å sende utskrift av journal, epikrise eller brev. Det er viktig for vurderingen av bivirkningen at meldingen inneholder så fullstendig informasjon som mulig om hendelsen, og relevante omstendigheter (se ovenfor).

Meldingen sendes til det regionale legemiddelinformasjonssenteret (RELIS) i helseregionen.

Pasienter og pårørende kan melde bivirkninger via meldeskjema (legemiddelverket.no)

Det er viktig å rapportere bivirkninger som toleranseutvikling, avhengighet og seponeringsproblemer, spesielt for legemidler der dette ikke er dokumentert enda, men også for de tradisjonelle vanedannende legemidlene som er omtalt i veilederen. Disse bivirkningene kommer også under den europeiske legemiddelmyndighetens definisjon av legemiddelovervåkning.

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2015