4.1. Apotekenes rolle

4.1. Mistanke om uforsvarlig rekvirering - fare for pasienters sikkerhet

4.1. Forsvarlighet ved ekspedisjon og utlevering av legemidler fra apotek

4.1. Taushetsplikt i apotek

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2015