4.1. Apotekenes rolle

4.1.1 Mistanke om uforsvarlig rekvirering - fare for pasienters sikkerhet

4.1.2 Forsvarlighet ved ekspedisjon og utlevering av legemidler fra apotek

4.1.3 Taushetsplikt i apotek

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2015