4. 6
Aktuelle kurs og videreutdanning

Kurs og videreutdanning

Det arrangeres kurs i kognitiv terapi, også spesielt beregnet på allmennpraksis. Kognitiv terapi inneholder gode verktøy og er en god behandlingsmetode som alternativ eller i tillegg til behandling med vanedannende legemidler.

Det arrangeres kurs i farmakoterapi for allmennpraktikere.

Se ellers Legeforeningen og Relis' kurstilbud

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har flere referansegrupper f.eks. rusmedisin.

Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer - SOVno og kurs om ikke-medikamentell behandling av søvnforstyrrelser (insomni og døgnrytme).

Andre aktuelle nettsteder

 

Først publisert: 12. desember 2015 Sist faglig oppdatert: 14. desember 2015