1.14. Nøkkeltall for rekvirering

Her presenteres kilder til nøkkeltall om bruk og rekvirering av vanedannende legemidler.

Nettsider med oversikt over salg av vanedannende legemidler

Andre kilder

Skurtveit S, Sakshaug S, Hjellvik V, Berg C, Handal M. Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2014. Rapport.

Rønning M, Berg C, Furu K, Litleskare I, Sakshaug S, Selmer R, et al. Reseptregisteret 2005–2009. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2010. Legemiddelstatistikk 2010:2.

Andre publikasjoner med data fra Reseptregisteret som beskriver bruk av vanedannende legemidler

Bruk hos unge

Hartz I, Furu K, Bratlid T, Handal M, Skurtveit S. Hypnotic drug use among 0-17 year olds during 2004-2011: a nationwide prescription database study. Scand J Public Health 2012;40(8):704-11.

Bruk hos eldre
Neutel CI, Skurtveit S, Berg C. What is the point of guidelines? Benzodiazepine and z-hypnotic use by an elderly population. Sleep Med 2012;13(7):893-7.

Neutel CI, Skurtveit S, Berg C. Polypharmacy of potentially addictive medication in the older persons--quantifying usage. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2012;21(2):199-206.

Neutel CI, Skurtveit S, Berg C. Benzodiazepine and z-hypnotic use in Norwegian elderly, aged 65-79. Norsk Epidemiologi 2012;22(2):203-8.

Berg C. Sakshaug S, Handal M, Skurtveit S. Z-hypnotika – Sovemidlene som dominerer markedet i Norge. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2011;119(4): 20-23.

Uføretrygdede

Hartz I, Tverdal Aa, Skurtveit S. Langtidsbruk av BZD i kombinasjon med opioider og z-hypnotika blant uføretrygdede i Norge. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2011;119(4):24-28.

Hartz I, Tverdal A, Skille E, Skurtveit S. Disability pension as predictor of later use of benzodiazepines among benzodiazepine users. Soc Sci Med 2010;70(6):921-5.

Enkelte steder i landet har legegrupper inngått avtale med apotek for å få utleveringsrapporter som grunnlag for kollegabasert læring. Dette er videreført ved uthenting av legenes EPJ (elektroniske pasientjournaler) i KTV-prosjektet (kollegabasert terapiveiledning).

Sist faglig oppdatert: 12. desember 2015