1.10. Kontraindikasjoner

Lenkene på ATC-kodene ved siden av hvert legemiddel i oversiktstabellen over benzodiazepiner og z-hypnotika fører til Statens legemiddelverks godkjente preparatomtale for respektivt legemiddel.

Lenkene på ATC-kodene ved siden av hvert legemiddel i oversiktstabellen over opioider fører til Statens legemiddelverks godkjente preparatomtale for respektivt legemiddel.

I de godkjente preparatomtalene finnes blant annet informasjon om indikasjoner, dosering, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, bivirkninger, interaksjoner farmakodynamikk og -kinetikk, kvalitativ sammensetning av legemidlet.

Sist faglig oppdatert: 12. desember 2015