3. Endringslogg

15. juni

  • Kapittel 1 under «Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften» og kapittel 2 under «Generelle råd»: Oppdatert ett avsnitt i.f.m. endring i covid-19-forskriften: «Virksomheten skal, til bruk ved eventuell smitteoppsporing utført av kommunen etter smittevernloven § 3-6, ha kontaktinformasjon til kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid. Virksomheten skal ha oversikt over hvor kunden mottok tjenester og hvilke ansatte som har ytt tjenester til hver kunde. En slik særlig oversikt skal oppbevares på forsvarlig måte og slettes to uker etter utført tjeneste. Virksomhetene skal informere kundene om dette.»

14. mai

  • Nærmere presisering om kjøreskoler og annen føreropplæring i kapittel 1. 

12. mai

  • Lagt til at veilederen også gjelder kjøreskoler og annen føreropplæring. 

27. april

  • Lagt til veilederen på følgende språk: arabisk, kinesisk, polsk, samisk, thai, vietnamesisk

24. april

  • Lagt til engelsk versjon av veilederen

Sist faglig oppdatert: 15. juni 2020