Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Endringslogg

1. juli

  • Språklige justeringer. Råd mht servering av mat/drikke og fjerning av aviser, ukeblader o.l. i lokalene er tatt ut.

4. desember

  • Teksten i veilederen er omstrukturert og fakta om covid-19 er tatt ut.

12. september

  • Covid-19-forskriften § 15, som regulerer virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester med videre, er endret, og endringen trer i kraft 12. september. Endringen gjelder også for kjøreskoler og annen føreropplæring, se § 15a. Endringen innebærer at noen av forskriftskravene til virksomhetene oppheves. Det meste av det som tidligere stod som krav i forskriften nå ligger nå som råd og anbefalinger i veilederen.
  • Strukturen i veilederen er endret og innholdet er forkortet.
  • Det er presisert at veilederen inneholder råd og anbefalinger om grunnleggende smitteverntiltak som alle bør følge gjennom hele pandemien. Bakerst i veilederen listes opp mulige tiltak ved økt smitte.

15. juni

  • Kapittel 1 under «Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften» og kapittel 2 under «Generelle råd»: Oppdatert ett avsnitt ifb. endring i covid-19-forskriften: «Virksomheten skal, til bruk ved eventuell smitteoppsporing utført av kommunen etter smittevernloven § 3-6, ha kontaktinformasjon til kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid. Virksomheten skal ha oversikt over hvor kunden mottok tjenester og hvilke ansatte som har ytt tjenester til hver kunde. En slik særlig oversikt skal oppbevares på forsvarlig måte og slettes to uker etter utført tjeneste. Virksomhetene skal informere kundene om dette.»

14. mai

  • Nærmere presisering om kjøreskoler og annen føreropplæring i kapittel 1. 

12. mai

  • Lagt til at veilederen også gjelder kjøreskoler og annen føreropplæring. 

27. april

  • Lagt til veilederen på følgende språk: arabisk, kinesisk, polsk, samisk, thai, vietnamesisk

24. april

  • Lagt til engelsk versjon av veilederen

Sist faglig oppdatert: 01. juli 2021