Nasjonal veileder

Lokale tiltak

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Først publisert: 19. april 2020 Sist faglig oppdatert: 20. juli 2020

Abonner på nytt eller oppdatert innhold