Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Endringslogg

2021

7. juli

 • Generelt: Teksten i veilederen er generelt forenklet og forkortet med fokus på basale smittevernrutiner.

 • Råd som er tatt ut av veilederen: 

  • ​​​​​​​Behandlere som selv er i risikogruppe

4. juni

 • Kapittel 2 – Råd til virksomhetene:
  • Personlig beskyttelsesutstyr: Lenket til anbefalinger hos FHI for avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for helsepersonell med status som beskyttede. Fjernet "Bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2-vaksinerte pasienter" og "Bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19".

29. januar

 • ​​​​​​​Kapittel 2 – Råd til virksomhetene:
  • Personlig beskyttelsesutstyr: Ansatte som selv har gjennomgått covid-19 anbefales å følge de samme rådene for personlig beskyttelsesutstyr som andre.
  • Personlig beskyttelsesutstyr: Ansatte anbefales å følge de samme rådene for bruk av personlig beskyttelsesutstyr overfor de som er vaksinert som overfor de som ikke er vaksinert.
  • Forsterkede tiltak: Anbefalingen om bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten ved smitterisikonivå 3-5, er endret til anbefaling om bruk av munnbind og øyebeskyttelse. Se detaljer i anbefalingen.

23. januar

 • ​​​​​​​Kapittel 2 – Råd til virksomhetene: Lagt til nytt innhold, "Forsterkede tiltak", avslutningsvis i kapittel 2. 

2020

2. november

 • Kapittel 1 – Formål, målgruppe og ansvar:
  • «Ansvar»: Nytt innhold «Særlig om tjenester til gravide, barn og unge».
  • «Om covid-19»: Informasjonen er noe oppdatert .
 • ​​​​​​​Kapittel 2 – Råd til virksomhetene: Nye råd:
  • «Virksomheten skal lagre oversikt over hvem som har vært fysisk til stede».
  • «Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av arbeidsmiljøet».
  • «Smittevernråd ved økt smitte».
 • ​​​​​​​Kapittel 2 – Råd til virksomhetene: Oppdatering av innholdet:
  • «Oppmøte»: Råd om ansatte, nyansatte og vikarer som har vært i utlandet er endret.
  • «Hygiene og fysisk kontakt»: Vurdering av behandling og tjenester til utsatte grupper.
  • «Kontaktreduserende tiltak»: Behovet for fysisk konsultasjon vs. videokonsultasjon – se særlig om tjenester til gravide, barn og unge. 
  • Bruk av beskyttelsesutstyr»: Oppdatert informasjon om bruk av beskyttelsesutstyr.
 • Råd som er tatt ut av veilederen: 
  • Virksomheter med behov for mer detaljerte råd.
  • Strukturen i veilederen er noe endret.

Endringsloggen viser endringer fra og med 2. november 2020. Oppdateringer før denne datoen er ikke registrert i loggen.

Sist faglig oppdatert: 07. juli 2021