3. Endringslogg

2. november

 • Kapittel 1 – Formål, målgruppe og ansvar:
  • «Ansvar»: Nytt innhold «Særlig om tjenester til gravide, barn og unge».
  • «Om covid-19»: Informasjonen er noe oppdatert .
 • ​​​​​​​Kapittel 2 – Råd til virksomhetene: Nye råd:
  • «Virksomheten skal lagre oversikt over hvem som har vært fysisk til stede».
  • «Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av arbeidsmiljøet».
  • «Smittevernråd ved økt smitte».
 • ​​​​​​​Kapittel 2 – Råd til virksomhetene: Oppdatering av innholdet:
  • «Oppmøte»: Råd om ansatte, nyansatte og vikarer som har vært i utlandet er endret.
  • «Hygiene og fysisk kontakt»: Vurdering av behandling og tjenester til utsatte grupper.
  • «Kontaktreduserende tiltak»: Behovet for fysisk konsultasjon vs. videokonsultasjon – se særlig om tjenester til gravide, barn og unge. 
  • Bruk av beskyttelsesutstyr»: Oppdatert informasjon om bruk av beskyttelsesutstyr.
 • Råd som er tatt ut av veilederen: 
  • Virksomheter med behov for mer detaljerte råd.
  • Strukturen i veilederen er noe endret.

Endringsloggen viser endringer fra og med 2. november 2020. Oppdateringer før denne datoen er ikke registrert i loggen.

Sist faglig oppdatert: 02. november 2020