Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Smitteverntiltak for muntlig eksamen i videregående skole

På grønt tiltaksnivå kan eksamen gjennomføres som normalt. 

Ved gjennomføring av eksamen gjelder de vanlige smittevernrådene; at syke elever ikke skal møte, det skal utøves god hygiene og man skal holde avstand. De som er beskyttet trenger  ikke å holde avstand, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.  

Elever som er syke under eksamen, har rett til utsatt eksamen (forskrift til opplæringsloven § 3-32 (lovdata.no).

På gult og rødt nivå gjelder følgende råd:

Elever bør ikke vente sammen før og etter avholdt eksamen. De må holde minst én meters avstand til andre elever, eksaminator og sensor. Gjenstander og materiell som berøres av elevene, må rengjøres mellom hver elev. For fag med bransjestandard skal denne også følges under eksamen. Skolen bør så langt som mulig unngå eksamen som krever samhandling tettere enn en meter mellom to eller flere kandidater.

Ved rødt nivå kan man vurdere om det er mulig og faglig forsvarlig at ekstern sensor kan delta på digitale flater ved eksamen.

For gjennomføring av eksamen i yrkesfag vises det til smittevernråd for yrkesfag.

Det foreligger egen veileder for privatisteksamen (udir.no).

Sist faglig oppdatert: 13. august 2021