Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Smitteverntiltak for muntlig eksamen i videregående skole

Ved gjennomføring av eksamen gjelder de vanlige smittevernrådene; at syke elever ikke skal møte, det skal utøves god hygiene og man skal holde avstand.

Elever som er syke under eksamen, har rett til utsatt eksamen (forskrift til opplæringsloven § 3-32 (lovdata.no).

Elever bør ikke vente sammen før og etter avholdt eksamen. De må holde minst én meters avstand til andre elever, eksaminator og sensor. Gjenstander og materiell som berøres av elevene, må rengjøres mellom hver elev. For fag med bransjestandard skal denne også følges under eksamen. Skolen bør så langt som mulig unngå eksamen som krever samhandling tettere enn en meter mellom to eller flere kandidater.

Vurder om det er mulig og faglig forsvarlig at ekstern sensor kan delta på digitale flater ved eksamen.

For gjennomføring av eksamen i yrkesfag vises det til smittevernråd for yrkesfag.

Det foreligger egen veileder for privatisteksamen (udir.no).

Sist faglig oppdatert: 24. mars 2021