Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Endringslogg

21. januar 2022

 • Mindre justeringer av gult nivå.
 • Oppdatert informasjon om koronaviruset og barns rolle i utbruddet.
 • Presisert at smittevernråd for befolkningen gjelder for ansatte i administrativt arbeid uavhengig av nivå i trafikklysmodellen.
 • Oppdatert råd om ventilasjon.
 • Tekniske endringer i kapittel 4:
  • Rådet om «God hygiene» er splittet i to for bedre å synliggjøre innholdet: «God hånd- og hostehygiene, bruk av munnbind» og «Godt renhold, ventilasjon og lufting».
  • Rådet om «Skolehelsetjeneste, bibliotek og andre tjenester» er skilt ut fra rådet «Kontaktreduserende tiltak i barneskoler».

14. desember 2021

 • Revidert i henhold til gjeldende regelverk og gjeninnføring av trafikklysmodell nasjonalt fra 9. desember
 • Tatt ut spesifikke vurderinger rundt avstand for beskyttede
 • Oppdatert lenker

2. november

 • Revidert i henhold til gjeldende regelverk etter gjenåpning.

13. august

 • Generell oppdatering av innhold i henhold til ny kunnskap og smittesituasjonen.
 • Revidert smittevernråd for ansatte.
 • Oppdatert smittevernråd for grønt tiltaksnivå.
 • Informasjon er tilpasset til system for testing som alternativ til karantene.

6. mai

 • Kap 4: God hygiene. Slettet punktet om at håndvask/-desinfeksjon bør utføres ved bytte av klasserom.

24.  mars

Oppdatert 5. versjon er publisert 24. mars 2021 med følgende endringer i hovedtrekk:

 • Veileder for videregående skole og ungdomsskole er delt i separate veiledere
 • Generell oppdatering av innhold i henhold til ny kunnskap og smittesituasjonen
 • Omstrukturering av innhold
 • Nye avsnitt: Ansvar og samarbeid, Smitteverntiltak for ansatte, Elever med særskilte behov og spesialskoler, Voksenopplæring.
 • Oppdaterte avsnitt: Bruk av munnbind, Samlinger av elever på tvers av skoler eller kommuner
 • Forkortet avsnitt om renhold og håndhygiene og lenket til FHIs nettsider
 • Påpekt viktigheten av å etterleve tiltak på gult nivå så langt det lar seg gjøre. Noen innstramminger og presisjoner på gult nivå.
 • Strengere retningslinjer for gruppestørrelser og andre smittevernråd på rødt nivå
 • Satt inn kapittel om eksamen
 • Tatt ut sjekkliste

2. mars 2021

 • Kapittel 2: Bakgrunn: Oppdatering av Om viruset, sykdommen og Barn og ungdoms rolle i utbruddet: informasjon om nye virusvarianter.
 • Kapittel 3: Smitteforebyggende tiltak – Redusert kontakt mellom personer: Presisering av råd om skoleskyss på gult og rødt nivå.

18. november 2020

 • Kapittel 3: Redusert kontakt mellom personer: Justering av råd om skoleskyss på gult og rødt nivå.

29. september

 • Lagt inn forbehold om lokale tiltak på forsiden

28. september

Oppdatert 4. versjon er publisert 28. september 2020 med følgende endringer i hovedtrekk:

 • Skolens rolle ved utbrudd og smittesporing
 • Tydeliggjøring av råd for ansatte
 • Råd om ivaretagelse av sårbare elever
 • Råd om samlinger på tvers av skoler
 • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd, inkludert informasjon om munnbind og ventilasjon
 • Fjernet detaljert informasjon om symptomer, viruset og sykdommen, når man kan møte på skolen, flytskjema for håndtering av syke på skolen, risikogrupper. Henviser til FHI sine nettsider for oppdatert informasjon
 • Forkortet informasjon om ungdom med kroniske sykdommer og tilstander. Henviser til Norsk barnelegeforenings nettsider

11. september

 • Kapittel 3.2 – Syke personer skal ikke være på skolen: Oppdatert med presiseringer rundt når man kan komme tilbake til skolen og med informasjon om når man bør testes.

8. september:

 • Kapittel 3.2 – Syke personer skal ikke være på skolen: Oppdatert rådet for når man kan møte på skolen og lagt inn lenke til FHIs informasjon om symptomer.

24. august

 • Kapittel 3.4 - Redusert kontakt mellom personer: Oppdatert med en språklig presisering om felles kantine. Før: «Ved felles kantine, bør ulike kohorter sitte sammen.» Nå: «Ved felles kantine, bør ulike kohorter ikke blandes.»

26. juni

 • Kapittel 3.2 - Syke personer skal ikke være på skolen: Oppdatert med råd for luftveissymptomer: ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever og ansatte kan komme tilbake når de er symptomfrie. Flytskjemaet for håndtering av syke elever er også oppdatert.

5. juni

 • Lagt til lenke til Utdanningsdirektoratets informasjon om skoleskyss i kapittel 3.4 Redusert kontakt mellom personer.

29. mai

 • Innføring av trafikklysmodell for å tilpasse kontaktreduserende tiltak.
 • Forbedrede råd for skånsom håndvask.
 • Fjernet kapittel om smittevernråd ved gjennomføring muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

19. mai

 • Kapittel 3.3 - God hygiene: Lagt inn lenke til Folkehelseinstituttets reviderte råd om håndvask og til plakater for bruk i barnehagen.

12. mai

Fjernet kapittelet om hvordan gjennomføre eksamen i tråd med regler om smittevern, da eksamen er avlyst denne våren.

7. mai

Andre versjon av veilederen er publisert. Endringer i denne utgaven er:

Tydeliggjøring av ulike kontaktreduserende tiltak:

 • Det oppfordres til å opprette kohorter på mindre enn 20 elever.
 • For praktisk gjennomføring kan en hel skoleklasse på ungdomstrinnet regnes som en kohort, så lenge avstandsanbefalingen på en meter kan overholdes i alle situasjoner.
 • Det viktigste kontaktreduserende tiltaket på videregående skoler er å holde minimum en meters avstand til andre i alle situasjoner.
 • Ved fysisk plassmangel på skolen kan det innføres alternerende dager, ulik oppmøtetid og alternative lokaler.

Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd

 • Prioritering av de tre hovedtiltakene:
  (1) Syke personer skal ikke være på skolen. (2) God hygiene (3) Redusert kontakt mellom personer
 • Presisering av kommunehelsetjenestens rolle.
 • Gjennomføring av større arrangementer må gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet.
 • Ved bruk av skoleskyss henvises til det veileder for smittevern i kollektivtransport.

FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2021