3.6. Yrkesfag i videregående opplæring

For gjennomføring av den praktiske del av undervisningen som skjer på skole eller praksissted gjelder de samme grunnprinsippene som er beskrevet over. Ved gult og rødt nivå der det ikke er mulig med faste plasser, er det anbefalt at elever i yrkesfag har faste samarbeidspartnere/-grupper for gjennomføring av undervisning som krever tettere kontakt.   

Det er som hovedregel ikke behov for personlig beskyttelsesutstyr for å ivareta smitte­vernet. For fag der det finnes en bransjestandard, skal denne følges både i undervisning på skolen og ute i praksis.

Se Folkehelseinstituttet for beskrivelse av bransjestandarder (fhi.no).

Fag som innebærer tett kontakt

Dette gjelder for eksempel frisør, hudpleie, fotterapeut m.m. Ved grønt nivå er det ikke behov for tiltak utover det som er beskrevet i kapittel 3.4.1. For gult og rødt nivå henvises det til bransjestandard/råd for opprettholdelse av smittevern der dette er utarbeidet. Disse vil være gjeldende også i læringssituasjonen. For helse- og ambulansefag henvises det til råd for smittevern i helsetjenesten.

Fag der det brukes felles utstyr

Mange fag innebærer mye utstyr som til dels deles. Ved grønt nivå er det ikke behov for tiltak utover det som er beskrevet i kapittel 3.4.1.  For gult og rødt nivå kan man i den grad det er mulig benytte personlig utstyr eller utstyr som er reservert én elev. Når dette ikke er mulig, skal utstyret rengjøres etter bruk.

Mat-, kokk-, restaurant- og servitørfag

Covid-19 viruset smitter ikke direkte gjennom mat eller vann. Vanlige rutiner for kjøkkenhygiene gjelder. Ha gode rutiner for håndhygiene. Det er ikke behov for ytterligere tiltak enn det som allerede er beskrevet over.

Se Mattilsynet: Kan man spre koronasmitte ved profesjonell matlaging?


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2020