KAPITTEL 2
Smitterisiko ved bruk av offentlig kommunikasjon i Norge

Covid-19 smitter via dråpe- og kontaktsmitte. Det er vanskelig å forebygge all smitte, og målet med tiltakene i denne veilederen er å redusere smitterisikoen.

Smitterisikoen for reisende er avhengig av forekomsten av sykdommen i befolkningen, og effekten av tiltakene som er anbefalt. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har gitt generelle råd om hånd- og hostehygiene for hele befolkningen, og en generell anbefaling om at alle som har luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer. Det er også gitt råd om å begrense kontakt og å holde avstand og unngå unødvendige reiser. For personer med påvist sykdom og deres nærkontakter, er det gitt egne råd og retningslinjer om karantene og isolering. Alle disse tiltakene bidrar til å redusere smitteoverføring i samfunnet. Når helsemyndighetene endrer råd og tiltak, eller målgruppene endrer atferd, kan smittesituasjonen endre seg.

I Norge er det per 28. april 2020 en lav forekomst av covid-19, og i enkelte områder av landet er den svært lav (fhi.no). Den lave forekomsten av sykdommen påvirker hvilke tiltak som anbefales. Dersom forekomsten av sykdommen skulle endre seg vil rådene kunne bli endret og det vil bli kommunisert til sektoren.

Ved bruk av offentlig kommunikasjon kan smitte skje før (venteområde/holdeplass, ombordstigning), under, eller etter (avstigning, bagasjeutlevering) reisen. Smitterisikoen er knyttet til antall kontakter mellom personer, hvor nær hverandre folk er og hvor lenge personene oppholder seg nær hverandre i avgrensede områder.

Dråpesmitte skjer vanligvis innenfor en avstand på en meter. Helsemyndighetene anbefaler generelt helst to, men minst en meters avstand mellom personer. I Norge defineres personer som har vært innenfor to meters avstand i minst 15 minutter fra en smittet, som nærkontakter (lovdata.no). Denne avstanden er gitt for å fange opp alle som kan ha vært utsatt for smitte. Når det anbefales minst en meters avstand mellom passasjerer er hensikten å begrense risikoen for smitte. Jo lengre reisen er, jo viktigere er det å opprettholde god avstand. De andre beskrevne tiltakene vil også bidra til å redusere smitterisikoen, og derfor kan anbefalt avstand mellom passasjerer på offentlig kommunikasjon justeres noe i forhold til den generelle anbefalingen.

Sist faglig oppdatert: 05. mai 2020