2. Smitterisiko ved bruk av offentlig kommunikasjon i Norge

Ved bruk av offentlig kommunikasjon kan smitte skje før (venteområde/holdeplass, ombordstigning), under, eller etter (avstigning, bagasjeutlevering) reisen. Smitterisikoen er knyttet til antall kontakter mellom personer, hvor nær hverandre folk er og hvor lenge personene oppholder seg nær hverandre i avgrensede områder.

Dråpesmitte skjer vanligvis innenfor en avstand på en meter, og helsemyndighetene anbefaler generelt minst én meters avstand mellom personer. Anbefalingen er gitt for å begrense risikoen for smitte. Jo lengre reisen er, jo viktigere er det å opprettholde god avstand. De andre beskrevne tiltakene vil også bidra til å redusere smitterisikoen, og derfor kan anbefalt avstand mellom passasjerer på offentlig kommunikasjon justeres noe i forhold til den generelle anbefalingen.

Sist faglig oppdatert: 02. juli 2020