KAPITTEL 3. 6
Smitteverntiltak i enkelte fag

Her følger råd for enkelte fag som krever ekstratiltak, i tillegg til de rådene som er beskrevet over. Hvis ikke annet er angitt, er det ikke anbefalt ekstra tiltak.

Grønt nivå

 • Undervisning kan foregå som vanlig

Gult nivå

Rødt nivå

 • Kroppsøving:
  • Skift før kroppsøving kan eventuelt gjennomføres i ulike klasserom for å sørge for mer plass.
  • Dusjing etter kroppsøving anbefales utsatt til elevene har kommet hjem.
  • Ved behov for dusjing, må elevene deles i mindre grupper for å begrense antall i garderobe/dusj samtidig.
  • Unngå aktiviteter med nær kontakt mellom elever som for eksempel enkelte lagidretter, pardans, kampsport, eller lignende.
  • Svømmeundervisning: Klorinnholdet i bassengvann inaktiverer både koronavirus og andre virus. Undervisningen må organiseres slik at nærkontakt mellom elever i garderober og bassenget unngås.
    
 • Musikk:
  • Unngå at blåseinstrumenter deles av flere elever.
  • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder tørkes av etter bruk.
    
 • Mat og helse:
  • Viruset smitter ikke via mat såfremt det utøves god håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene.
  • Forsøk å gjennomføre undervisningen på alternative måter (for eksempel hjemmeoppgaver).
  • Unngå mat som tilberedes uten varmebehandling (for eksempel salater og lignende).
    
 • Kunst og håndverk
  • Begrens deling av utstyr.  Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2020