3.6. Smitteverntiltak i enkelte fag

Her følger råd for enkelte fag som krever ekstratiltak, i tillegg til de rådene som er beskrevet over. Hvis ikke annet er angitt, er det ikke anbefalt ekstra tiltak.

Grønt nivå

 • Undervisning kan foregå som vanlig

Gult nivå

Rødt nivå

 • Kroppsøving:
  • Skift før kroppsøving kan eventuelt gjennomføres i ulike klasserom for å sørge for mer plass.
  • Dusjing etter kroppsøving anbefales utsatt til elevene har kommet hjem.
  • Ved behov for dusjing, må elevene deles i mindre grupper for å begrense antall i garderobe/dusj samtidig.
  • Unngå aktiviteter med nær kontakt mellom elever som for eksempel enkelte lagidretter, pardans, kampsport, eller lignende.
  • Svømmeundervisning: Klorinnholdet i bassengvann inaktiverer både koronavirus og andre virus. Undervisningen må organiseres slik at nærkontakt mellom elever i garderober og bassenget unngås.
    
 • Musikk:
  • Unngå at blåseinstrumenter deles av flere elever.
  • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder tørkes av etter bruk.
    
 • Mat og helse:
  • Viruset smitter ikke via mat såfremt det utøves god håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene.
  • Forsøk å gjennomføre undervisningen på alternative måter (for eksempel hjemmeoppgaver).
  • Unngå mat som tilberedes uten varmebehandling (for eksempel salater og lignende).
    
 • Kunst og håndverk
  • Begrens deling av utstyr.  Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.

FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2020