7. Sjekkliste for smittevern på skoler og SFO

Nedenfor følger en sjekkliste for hvilke tiltak som må være på plass. Tiltakene er nærmere beskrevet over. Det er skoleeiers ansvar å sørge for at smitte­verntiltak er på plass, og for at ansatte er godt kjent med innholdet og utførelse av smitteverntiltak (18).

Tiltak

Utført dato

Merknad

Skoleeiers overordnete ansvar

 

 

Opplæring av ansatte i smitteverntiltak ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen

 

 

Lage beredskapsplan for ulike tiltaksnivå i henhold til trafikklysmodellen

 

 

Informasjon til foresatte om nye rutiner på skole/SFO

 

 

Lage plan for håndvaskrutiner for elever og ansatte

 

 

Lage skriftlig rutine for renhold

 

 

Lage plan for oppretting og organisering av kohorter

 

 

Opprette dialog med eventuelle ansatte som er i risikogrupper og barn som har behov for tilrettelegging

 

 

Hygienetiltak

 

 

Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter

 

 

Opplæring av elevene i håndvaskrutiner og hostehygiene

 

 

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene

 

 

Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig

 

 

Planlegge håndhygienetiltak ute og på tur (våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon)

 

 

Redusert kontakt mellom personer
(gult/rødt tiltaksnivå)

 

 

Vurdere bruk av rom i forhold til antall elever i kohortene

 

 

Planlegge for aktiviteter ute, herunder ulike tider for ulike kohorter

 

 

Dele opp utearealer slik at elever fra ulike kohorter blandes i liten grad

 

 

Unngå større samlinger av elever

 

 

Sørge for at det er tilstrekkelig med skrivesaker og annet materiell slik at deling begrenses

 

 

Sørge for egen pult/sitteplass per elev med avstand mellom elevene

 

 

Sørge for egen sitteplass per elev ved måltider og aktiviteter, med avstand mellom elevene

 

 

Sikre gode rutiner for måltider og at mat serveres porsjonsvis

 

 

Plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og ut av lokalene

 

 

Eventuelt introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel

 

 

Plan for alternerende tidspunkt for friminutt for å begrense antall elever som er ute samtidig

 

 

Plan for ekstra bemanning ute i friminutt, for å hjelpe elevene å holde avstand

 

 

Plan for spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner for å unngå trengsel

 

 

Plan for gjennomføring av skoleskyss

 

 

Unngå kollektivtransport ved turer ut av skolen

 

 

Renhold

 

 

Lage en plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode for de ulike punktene. Planen må omfatte toaletter, servanter, hyppig berørte gjenstander (dørhåndtak, trappegelendre, lysbrytere ol.)

 

 

Lage en plan for renhold av leker, nettbrett og lignende. Leker og gjenstander som ikke kan vaskes ryddes bort

 

 

For ansatte

 

 

Begrense fysiske møter, eventuelt tilrettelegge for videokonferanse (gul/rød smittesituasjon)

 

 

Holde avstand til andre ansatte

 

 

Etablere rutiner for vask av felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer

 

 

Begrense bruk av offentlig transport

 

 

Nedlasting: Det utarbeides oppdatert sjekkliste for smittevern i skoler hos Utdanningsdirektoratet


Fotnoter:

18) Jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2020