Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Råd for skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (eller aktivitetsskolen/AKS) organiseres ulikt fra skole til skole avhengig av fasiliteter og påmeldte barn.

Smitteverntiltakene beskrevet i denne veilederen gjelder også for SFO. For kontaktreduserende tiltak, er det en utfordring å begrense antall kontakter hvis barn fra ulike kohorter blandes på SFO. Følgende kontaktreduserende tiltak anbefales:

Ved redusert åpningstid er det fortsatt enkelte grupper som har rett på full oppholdstid. Dette kan gi særlige utfordringer med hensyn til å opprettholde kohortorganiseringen. Hvis det på begynnelsen og slutten av dagen er nødvendig å blande barn og ansatte på tvers av etablerte kohorter, bør man primært blande de som allerede er i samarbeidende kohorter.

Grønt nivå:

 • Vanlig organisering.
 • Ansatte må holde avstand til kollegaer (minst én meter)

Gult nivå:

 • Elevene deles i mindre grupper.
 • Ta utgangspunkt i de samme kohortene som elevene er i på dagtid, ev. fra to samarbeidende kohorter, dersom det er mulig.
 • Elever fra ulike trinn bør ikke blandes.
 • Unngå at gruppene er større enn klassene/kohortene de er i til vanlig.
 • Gruppene kan endre sammensetning etter en helg.
 • Ansatte bør primært tilknyttes én gruppe.
 • Ansatte må holde avstand til kollegaer og foresatte (minst én meter).
 • Ansatte bør holde avstand til barn i andre grupper der det lar seg gjøre.
 • Utendørs kan to grupper samarbeide.
 • Tilbereding av mat kan skje etter vanlige retningslinjer.

Rødt nivå:

 • Kohortene fra skoletiden opprettholdes og unngå at kohortene blandes.
 • Kohortene skal holdes adskilt innendørs.
 • Ansatte tilknyttes én kohort.
 • Ansatte må holde avstand til kollegaer og foresatte (minst én meter).
 • Ansatte bør holde avstand til barn i andre kohorter der det lar seg gjøre.
 • Utendørs kan to kohorter samarbeide, samme kohort som fra skoletiden.
 • Tilbereding av mat kan skje etter vanlige retningslinjer.

Sist faglig oppdatert: 25. mars 2021