8. Endringslogg

29. september

 • Lagt inn forbehold om lokale tiltak på forsiden

28. september 2020

Oppdatert 4. versjon er publisert 28. september 2020 med følgende endringer i hovedtrekk:

 • Skolens rolle ved utbrudd og smittesporing
 • Tydeliggjøring av råd for ansatte
 • Råd om ivaretagelse av sårbare barn
 • Råd om leirskoler og andre samlinger
 • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd, inkludert informasjon om munnbind og ventilasjon
 • Fjernet detaljert informasjon om symptomer, viruset og sykdommen, når man kan møte på skolen, flytskjema for håndtering av syke på skolen og risikogrupper. Henviser til FHI sine nettsider for oppdatert informasjon
 • Forkortet informasjon om barn og unge med kroniske sykdommer og tilstander. Henviser til Norsk barnelegeforenings nettsider

11. september

 • Kapittel 3.3 - Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO: Oppdatert med presiseringer rundt når man kan komme tilbake til skolen og med informasjon om når man bør testes. 

8. september

 • Kapittel 3.3 - Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO: Oppdatert rådet for når man kan møte på skolen og lagt inn lenke til FHIs informasjon om symptomer.

26. juni

 • Kapittel 3.3 - Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO: Oppdatert med råd for luftveissymptomer. Flytskjema for håndtering av syke barn på barneskole og SFO.

5. juni

 • Lagt til lenke til Utdanningsdirektoratets informasjon om skoleskyss i kapittel 3.5 Redusert kontakt mellom personer.

29. mai

Oppdatert 3. versjon er publisert 29. mai 2020 med følgende endringer i hovedtrekk:

 • Innføring av trafikklysmodell for å tilpasse kontaktreduserende tiltak
 • Forbedrede råd for skånsom håndvask

19. mai

 • Kapittel 3.3 God hygiene: Lagt inn lenke til Folkehelseinstituttets reviderte råd om håndvask og til plakater for bruk på skolen.

14. mai

 • Engelsk versjon av veilederen er publisert i PDF-format.

7. mai 2020

Veilederen ble først publisert 20. april 2020. Oppdatert 2. versjon er publisert 7. mai 2020 med følgende endringer:

Endringer i kohorter:

 • Skolene får større fleksibilitet i organiseringen av kohorter.
 • Antallet barn i en kohort kan økes noe om klasserom og andre areal tillater det, så lenge det er minst 1 meter mellom hver pult.
 • Kohorter bør i størst mulig grad også opprettholdes på SFO.

Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd:

 • De tre hovedtiltakene er prioritert i følgende rekkefølge:
  (1) Syke personer skal ikke være på skolen (2) God hygiene (3) Redusert kontakt mellom personer
 • Presisering av kommunehelsetjenestens rolle.
 • Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten kan møte på skolen.
 • Gjennomføring av større arrangementer må gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Besøk av skolestartere

 • Prøv å unngå at mer enn 50 barn møter samtidig til skolebesøk.
 • Hvis det er mulig bør barn fra samme barnehage møte samtidig.
 • Gjennomfør møter med foresatte digitalt.

Råd om rengjøring av leker:

 • Det er ikke nødvendig å vaske leker som kun brukes utendørs.
 • Leker og materiell som kun benyttes av én kohort trenger ikke daglig rengjøring.

Sist faglig oppdatert: 28. september 2020