8. Endringslogg

26. juni

 • Kapittel 3.3 - Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO: Oppdatert med råd for luftveissymptomer. Flytskjema for håndtering av syke barn på barneskole og SFO.

5. juni

 • Lagt til lenke til Utdanningsdirektoratets informasjon om skoleskyss i kapittel 3.5 Redusert kontakt mellom personer.

29. mai

Oppdatert 3. versjon er publisert 29. mai 2020 med følgende endringer i hovedtrekk:

 • Innføring av trafikklysmodell for å tilpasse kontaktreduserende tiltak
 • Forbedrede råd for skånsom håndvask

19. mai

 • Kapittel 3.3 God hygiene: Lagt inn lenke til Folkehelseinstituttets reviderte råd om håndvask og til plakater for bruk på skolen.

14. mai

 • Engelsk versjon av veilederen er publisert i PDF-format.

7. mai 2020

Veilederen ble først publisert 20. april 2020. Oppdatert 2. versjon er publisert 7. mai 2020 med følgende endringer:

Endringer i kohorter:

 • Skolene får større fleksibilitet i organiseringen av kohorter.
 • Antallet barn i en kohort kan økes noe om klasserom og andre areal tillater det, så lenge det er minst 1 meter mellom hver pult.
 • Kohorter bør i størst mulig grad også opprettholdes på SFO.

Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd:

 • De tre hovedtiltakene er prioritert i følgende rekkefølge:
  (1) Syke personer skal ikke være på skolen (2) God hygiene (3) Redusert kontakt mellom personer
 • Presisering av kommunehelsetjenestens rolle.
 • Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten kan møte på skolen.
 • Gjennomføring av større arrangementer må gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Besøk av skolestartere

 • Prøv å unngå at mer enn 50 barn møter samtidig til skolebesøk.
 • Hvis det er mulig bør barn fra samme barnehage møte samtidig.
 • Gjennomfør møter med foresatte digitalt.

Råd om rengjøring av leker:

 • Det er ikke nødvendig å vaske leker som kun brukes utendørs.
 • Leker og materiell som kun benyttes av én kohort trenger ikke daglig rengjøring.

Sist faglig oppdatert: 26. juni 2020