6. Besøk på skolen våren 2020 for årets skolestartere (gult nivå)

Skolestartere kommer fra ulike barnehager. Dette gir blanding av barn og foresatte og krever spesielle hensyn. De samme hovedprinsippene for smittevern som beskrevet over gjelder (ingen syke skal møte, god hygiene, og redusert kontakt mellom personer).

Gjennomføring:

  • Avhengig av hvor mange skolestartere den enkelte skole har, bør man tilstrebe at det ikke møter mer enn 50 skolestartere inkludert foresatte samtidig.
  • Gitt nok plass kan to grupper på 50 møte samtidig, men på ulikt sted
  • Barna bør deles i grupper på inntil 15 barn i hver.
  • Barna kan ikke ha tett fysisk kontakt med faddere på høyere klassetrinn
  • Der det er mulig, bør barn fra samme barnehage møte samtidig. Det kan vurderes om barna kan møte på skolen i sine kohorter sammen med barnehageansatte.
  • Barna bør ha hver sin pult i klasserommet
  • Dersom foresatte må følge, må de kunne holde en meters avstand til andre barn og ansatte.
  • Møter med foresatte bør primært foregå digitalt. Dersom det ikke er mulig eller praktisk gjennomførbart, bør informasjonen gis i lokaler som tillater minst en meter mellom personer og maksimalt 50 personer tilstede.

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2020