KAPITTEL 2. 2
Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet

Sist faglig oppdatert: 28. september 2015