Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pasientinformasjon ved oppstart, bruk og nedtrapping av sterke smertestillende medisiner

Oppstart

Legen din har anbefalt deg et sterkt smertestillende medikament som tilhører legemiddelgruppen opioider. Disse  inneholder morfin eller morfinlignende stoffer. Sterke smertestillende legemidler må ofte brukes ved akutte smerter eller for å forbedre livskvaliteten ved kroniske smerter. Ved akutte smerter bør medisinen kun brukes i en kort periode (2-4 uker). Legen din vil i samarbeid med deg fastsette type smertestillende medikament, doseringen og varigheten på behandlingen.

Bivirkninger

Opioider har en rekke uønskede bivirkninger. De vanligste bivirkningene som kan oppstå er kvalme, forstoppelse, nedsatt oppmerksomhet, svimmelhet og  langsom pustfrekvens dersom man tar en høyere dose enn det legen har anbefalt. Regelmessig og langvarig bruk av sterke smertestillende kan føre til en tilvenning og avhengighet selv om medisinen brukes etter legens anbefaling.

Nedtrapping

Ved jevnlig bruk over fire uker er det anbefalt med en gradvis nedtrapping i samarbeid med fastlegen. Ved en rask uplanlagt avslutning på behandlingen føre abstinensreaksjoner og ubehagelige plager som angst, muskelsmerter, hjertebank, angst og søvnforstyrrelser. I slike tilfeller vil en nedtrappingsplan være til hjelp. Fastlegen kan gi råd om nedtrapping og lage en nedtrappingsplan.
Henvise til Helsenorge eller trappned.no?

Bilkjøring

Sterke smertestillende medisiner er merket med rød varseltrekant som betyr at de kan påvirke oppmerksomheten og nedsetter kjøreferdighetene. Vær spesielt oppmerksom på at noen smertestillende kan det ta lang tid før medisinene utskilles fra kroppen og betjening av maskiner og alle kjøretøy skal unngås.  Veitrafikkloven pålegger alle å la være å kjøre bil når man er påvirket av trafikkfarlige legemidler, og ved for høyt forbruk av slike medisiner har legen meldeplikt til statsforvalteren. 

Alkohol og andre medisiner

Bruk av opioider i kombinasjon med alkohol eller andre vanedannende medisiner bør unngås da de kan forsterke hverandres effekt på sentralnervesystemet. Slik forsterkning kan bli så uttalt at det inntrer risiko for alvorlige helsekonsekvenser, for eksempel i form av pustevansker under søvn. I sjeldne tilfeller kan slike pustevansker føre til livstruende situasjoner. 

Eldre og opioider

På lik linje med andre aldersgrupper skal opioider kun brukes i 2-4 uker hos eldre også. Eldre mennesker er særlig utsatt for bivirkninger grunnet aldersrelaterte fysiologiske endringer som innebærer blant annet redusert nyrefunksjon. Av den grunn er det veldig viktig at sterke smertestillende legemidler kun brukes slik legen har bestemt. 

Først publisert: 10.05.2021