Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pasientinformasjon ved oppstart, bruk og nedtrapping av medisiner mot angst, uro og søvnforstyrrelser

Oppstart 

Legen har anbefalt deg å starte med et medikament i gruppen benzodiazepiner. Medisinen kan lindre plager i kortere perioder mot betydelig stress, uro eller søvnløshet. Den bør ikke brukes i mer enn 2-4 uker. ). Fastlegen vil i samarbeid med deg fastsette type medikament, doseringen og varigheten på behandlingen.  Fastlegen kan også gi deg tilbud om oppfølgingskonsultasjon eller henvisning til annen behandling i tilfelle du har behov for det. 

Bivirkninger

Benzodiazepiner kan være nødvendige å bruke for en kort periode, men de har også en rekke uønskede bivirkninger. De vanligste bivirkningene av benzodiazepiner kan komme kort tid etter oppstart. Følgende er svimmelhet, søvnforstyrrelser, angst og nedsatt aktsomhet. Bivirkningene kan også vare til dagen etter. Regelmessig eller daglig bruk fører til tilvenning ved at effekten reduseres. Langvarig bruk kan føre til utvikling av avhengighet selv om medisinen brukes slik legen har anbefalt.
Hos særlig eldre kan benzodiazepiner øke risikoen for falltendens og reduserte kognitive evner.

Nedtrapping  

En gradvis nedtrapping etter daglig/jevnlig bruk over fire uker anbefales fordi abstinensreaksjoner kan oppleves, hvor sterkt pasienter reagerer vil variere ut fra blant annet varighet av bruk, daglige doser og grad av avhengighet. Alvorlige abstinenssymptomer er angst, skjelving, søvnforstyrrelser, kvalme eller svimmelhet.  I slike tilfeller vil en nedtrappingsplan være til hjelp. Fastlegen kan gi råd om nedtrapping og lage en nedtrappingsplan. 

Bilkjøring

Slike medisiner er merket med rød varseltrekant, som betyr at tabletten kan gjøre deg trett og uoppmerksom – den nedsetter kjøreferdigheten. Vær spesielt oppmerksom på at det kan ta lang tid før noen sovemedisiner og beroligende midler utskilles fra kroppen. Du kan derfor risikere å være påvirket morgenen etter at du har tatt dem. Veitrafikkloven pålegger alle å la være å kjøre bil når man er påvirket av trafikkfarlige legemidler, og ved for høyt forbruk av slike medisiner har legen meldeplikt til statsforvalteren. 

Benzodiazepiner og alkohol

Bruk av alkohol og benzodiazepiner samtidig kan i seg selv skape angst og søvnproblemer. Disse kan forsterke hverandres effekt på sentralnervesystemet. Slik forsterkning kan bli så uttalt at det inntrer risiko for alvorlige helsekonsekvenser, for eksempel i form av pustevansker under søvn. I sjeldne tilfeller kan slike pustevansker føre til livstruende situasjoner.   

Først publisert: 10.05.2021