Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Opioidoversikt

Opioid Formulering Tid til maks  effekt Halveringstid
Morfin Tablett 1-2 2-3
  Depotablett 2-6 2-3
  Mikstur/dråper 0,3-1,5 2-3
Oksykodon Tablett 1 3
  Depotablett 3 4,5
Oksykodon og nalokson Depotablett 0,5-1 1
Ketobemidon Tablett 1-3 2-3
  Stikkpille 3,3 0,17-0,5
Petidin Stikkpille >1 3-4 (25-50**)
Fentanyl Depoplaster 12-24 72
  Sublingval-tablett 0,1-0,25 3-4
  Nesespray 0,2-0,25 3-4
Buprenorfin Depoplaster 72 4-4
  Sublingval-tablett   0,25
Kodein Tablett 0,5-1 3.5
  Stikkpille 1,5 3.5
Tramadol Kapsel 1-2 6
  Depotablett 4,8-4,9 (5-6 NLH) 6 (alders avhengig)
Tapentadol Tablett 1,25 4
  Depotablett 3-6 5-6

Først publisert: 10.05.2021